Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 1-2 timer

Superoppskrift på såpebobler

I dette forsøket skal dere lage og teste ut en såpebobleoppskrift. Samtidig får dere trening i å jobbe med en tabell og med volum. Eldre elever kan også trene seg i prosentregning.

Supersåpebobler

 1. Del elevene inn i grupper.
 2. Hver gruppe skal diskutere seg i mellom hva slags oppskrift de skal ha på såpebobleløsningen, men de må følge noen regler:
  • Det skal være 3 liter vann (for eldre elever vil man kanskje varierer volum her også, men da blir det vanskelig å regne prosent).
  • Det kan være fra 2 spiseskjeer til 3 desiliter Zalo.
  • Det kan være fra 1 spiseskje til en halv desiliter glyserol
 3. Tegn opp en tabell på tavla, omtrent som den som står nedenfor. Noter ned oppskriftene til alle gruppene på tavla. Elevene noterer ned tilsvarende tabell i sine forsøkerbøker.
 4. Deretter går dere i gang med å lage såpebobleløsningen. Alle gruppene blander etter den oppskriften de har bestemt seg for og tester ut løsningen med såpeboblemakere (se utstyrsliste).
 5. Hvordan blir såpeboblene? La gruppene demonstrere sin løsning og fyll inn resultatet i tabellen. Lim tabellen inn i forskerboken.
 6. Hvilken oppskrift virker best? Kan de andre gruppene gjøre justeringer for å forbedre sin oppskrift?
Hva Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
Vann          
Zalo          
Glyserol          

Resultat

 • dårlig
 • bra
 • veldig bra
         

Til slutt skriver dere rapport under tabellen og svarer på følgende spørsmål:

 • Hvilken oppskrift fungerte best?
 • Klarte dere å få noen av de andre oppskriftene til å fungere bedre ved å tilsette noe mer?
 • Kan dere bruke resultatet til noe?

Faglig forklaring

Vannmolekyler er polare, dvs. de er litt positivt ladet i den ene enden og litt negativt ladet i den andre. I vaskemidler har molekylene en polar ende og en upolar ende. Den polare enden blir orientert mot vannmolekyler, mens den upolare delen blir orientert vekk fra vannmolekylene. Når molekylene i vaskemidlet ordner som vist på figuren neden for, blir det dannet såpebobler. Hvis vaksemiddelmolekylene orienterer seg med de upolare endene mot hverandre kan de danne en micelle som holder seg oppløst i vannet. Inni en slik micelle kan også andre uploare partikler, f.eks. små fettdråper, holdes svevende.

 

 

Såpeløsning med dannelse av såpebobler Såpeløsning med dannelse av såpebobler

 

En boble kan eksisterer så lenge vannmolekyler hindrer såpemolekylene i å frastøte hverandre.

Hva du kan fortelle:

 • Såpebobleveggen består av et tynt lag med vann som er omgitt av såpe på både på ut- og innsiden. Glyserol binder til seg vann slik at såpeboblene blir sterkere. Men vannet trenger hjelp av såpen for å lage en boblevegg.
 • Når såpebobler sprekker, er det fordi vannet damper bort eller fordi man kommer borti med noe som er tørt og spisst.
 • Å blåse bobler i en tørr ørken er nesten umulig fordi vannet i boblene damper bort med en gang. Men etter et regnvær kan bobler vare riktig så lenge, for da er lufta fuktig.

Kommentarer/praktiske tips

Det er en fordel at dere har jobbet med volumene desiliter og liter på forhånd. Repeter gjerne med elevene hvor mye en desiliter og en liter er før dere begynner.

En god oppskrift er: 3 liter vann, 2 desiliter Zalo og ½ desiliter glyserol, men kanskje dere finner en bedre oppskrift med andre typer såpe.

Ved å regne ut prosentvis innhold av glyserol og såpe, får elevene et bedre grunnlag for å sammenligne oppskriftene. Dette anbefales for eldre elever.

For eldre elever er dette en god anledning til å jobbe med hypoteser.

Den beste oppskriften kan kanskje brukes på et arrangement på skolen som f.eks. på 17. mai eller under en innsamling til SOS-barnebyer.

Materialer og utstyr

Til hver gruppe

 • balje
 • Zalo, ca. 4 desiliter per gruppe. Ren Zalo fungerer best (ikke den med bakteriedrepende middel)
 • Vann
 • Glyserol
 • Såpeboblemakere av ståltråd og hyssing.
  Bøy ståltråden til en ring ved å tvinne endene sammen. La det være såpass mye igjen av endene at dere kan bruke dem som håndtak. Diameter på ringen kan være alt fra 10-30 cm. Kanskje enda større. Tvinn hyssing rundt hele ringen. Det tar litt tid, men er viktig for at den skal kunne suge til seg mye såpe.
 • Litermål, desilitermål og skjeer
 • Limstifter

Til hver elev

 • Et ark med tabell (se elevark)