Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Supersåpebobler

Å lage superstore såpebobler er kjempegøy! Her beskriver vi to aktiviteter. De kan gjøres enkeltvis eller etter hverandre.

I begge aktivitetene gjør dere systematiske observasjoner og varierer en parameter av gangen. I den ene aktiviteten varierer dere såpeboblemakerne, men har en fast såpeløsning. I den andre aktiviteten har dere en type såpeboblemaker, og eksperimenterer fram ulike såpeløsninger. Den beste såpeløsningen kan igjen brukes til å teste ut enda flere makere.

Zalo, glyserol og vann er ingrendiensene i såpebobleløsningen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler