Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Tyverialarm

Lag en tyverialarm ved hjelp av batteri, ledninger, bryter og buzzer.

Dere skal først tegne et koplingsskjema som viser hvordan tyverialarmen skal være bygd opp. Tegningen skal vise hvordan batteri, buzzer, bryter og ledninger skal være koblet til hverandre. Deretter skal dere bygge tyverialarmen og teste om den virker. Tyverialarmen skal koples til ei dør, et skap eller en koffert.

Presenter tyverialarmen og forklar hvordan det er mulig at den virker.

Faglig forklaring

Forslag 1: Strømkrets for tyverialarm Forslag 1: Strømkrets for tyverialarm

 

 

Forslag 2: Strømkrets for tyverialarm Forslag 2: Strømkrets for tyverialarm

Kommentarer/praktiske tips

Elevene bør jobbe i grupper. En gruppe kan fungere som kontrollgruppe og lage en tyverialarm på bordet uten å kople det til noe bestemt.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Materialer og utstyr

 • batteri
 • bryter
 • buzzer
 • ledninger
 • lampe (ikke nødvendig)
 • dør, koffert, skap osv

Nettressurser

(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere og danne grunnlag for metodiske diskusjoner