Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
  • biologi 1

Immunologien bak graviditetstester og eggløsningstester

Hvordan påvises hormonene hCG og LH i disse testene, og hvor sensitive og spesifikke er de?

Bakgrunn:

I en graviditetstest påvises humant choriongonadotropt hormon (hCG) og i en eggløsningstest påvises luteiniserende hormon (LH) i en urinprøve. Disse testene baserer seg på grunnleggende immunologiske prinsipper og forsøket egner seg derfor til bruk i undervisningen både ved gjennomgang av hormonsystemet og immunforsvaret. Dessuten er testene gode eksempler på praktisk og kommersiell bruk av bioteknologi.

Kommersielle graviditetstester reklamerer med at de kan påvise svært lave mengder av hCG i urin. Hvordan er en graviditetstest bygget opp og hvor lave mengder av hCG kan en standard graviditetstest egentlig påvise? hCG og LH er peptidhormoner og har svært lik aminosyrehomologi. En utfordring er derfor å skille mellom de to hormonene i en urinprøve. Hvordan løses dette i en graviditetstest, og hvordan kan man undersøke om testene faktisk er spesifikke for de to hormonene? Forsøket er utarbeidet etter en ide av professor Inger Sandlie, Universitetet i Oslo

Graviditetstest

Forsøk 1: Test sensitiviteten til en graviditetstest

Elevene bruker en løsning med kjent mengde hCG (f. eks. 5000 mIE (internasjonale enheter)/ml) som utgangspunkt for å lage løsninger med ulike konsentrasjoner av hCG, f. eks. 25, 100 og 500 mlE/mL. Avhengig av hvor mange tester man har tilgjengelig kan konsentrasjonsrekken av hCG gjerne utvides (f. eks. 0, 25, 50, 100, 500, 1000 mlE/ml osv.). Elevene tester deretter de ulike løsningene på graviditetstestene. Det er viktig å lese bruksanvisningen på pakningen for beskrivelse av fremgangsmåte og avlesning. Resultatene samles og elevene bestemmer hvor mye hCG som behøves for å få positivt utslag på testen. Stemmer dette overens med pakkens beskrivelse? Diskuter hvordan en graviditetstest virker og hva som bestemmer testens sensitivitet.

Forsøk 2: Test spesifisiteten til en graviditets- og eggløsningstest

For å teste spesifisiteten til en graviditetstest kan dere bruke urin som inneholder LH. En slik urinprøve kan dere finne ved at jentene i klassen som befinner seg i rett periode av syklusen tester sin urin ved å bruke en eggløsningstest. (Læreren bør på forhånd alliere seg med elever/andre lærere for å være sikker på å få en urinprøve med LH tilstede). Merk: personer som bruker p-piller har ikke syklus med LH-topp.

Graviditetstestenes spesifisitet undersøkes deretter ved å ta en graviditetstest på urinen som er positiv for LH. Gir prøven positivt utslag? 

Eggløsningstestenes spesifisitet kan undersøkes ved å ta en eggløsningstest på en av løsningene med hCG som ga positivt utslag i forsøk 1. Gir denne løsningen positivt utslag? 

Hvor spesifikke er testene for sitt respektive hormon? Diskuter hva som bestemmer testenes spesifisitet.

Faglig forklaring

Forklaring og bakgrunn for disse forsøkene utdypes i artikkelserien "Immunologiske tester".

Materialer og utstyr

  • graviditetstest
  • eggløsningstest
  • hCG/pregnyl (apotek, reseptbelagt)
  • urinprøver

Bakgrunnsstoff

Nettressurser