Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 15 minutter

Å blåse opp en ballong med gass

Når bygninger og skulpturer av marmor tæres bort, skjer omtrent den samme prosessen som hvis vi blander bakepulver og vann. Da blir det blant annet dannet en gass. Her bruker vi prosessen til å blåse opp en ballong.

Dette gjør du eller elevene:

 1. Fyll flasken omtrent 1/4 full med eddik.
 2. Tre trakten ned i ballongen og fyll ballongen med et par skjeer bakepulver.
 3. Fest ballongen over flasketuten.
 4. Når ballongen sitter godt rister du bakepulveret ned i flasken.

Be elevene observere og beskrive hva som skjer.

Faglig forklaring

Bakepulveret reagerer med eddiksyren og det dannes blant annet karbondioksidgass (CO2). Gassmengden i flasken øker, og ballongen blåses opp.

Kjemisk reaksjon:

bakepulver + eddik → salt + vann + karbondioksidgass

NaHCO3(s) + CH3COOH (aq) → CH3COONa (aq)+ H2O(l) + CO2 (g)

Et stoff kan forekomme i tre tilstander: fast stoff, væske og gass. Betegnelsen (s) betyr fast stoff, (l) betyr væske og (g) betyr gass. I tillegg bruker vi betegnelsen (aq) om stoffer som er løst i vann.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket egner seg godt som demonstrasjonsforsøk.

Vann er et fint eksempel på et stoff elevene kjenner alle formene av:

 • is - fast stoff
 • vann - væske
 • damp - gass

Materialer og utstyr

 • ballong
 • skje
 • trakt
 • flaske (for eksempel en halvliters brusflaske)
 • husholdningseddik
 • bakepulver eller natron

Kan utføres i sammenheng med