Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 10 minutter

Lag din egen vulkan

Når bygninger og skulpturer av marmor tæres bort, skjer omtrent den samme prosessen som hvis vi blander bakepulver og vann. Da blir det blant annet dannet en gass. Her bruker vi prosessen til å lage en effektfull vulkan.

Dette gjør du eller elevene

 1. Lag en vulkan.
 2. Bland tre teskjeer bakepulver og litt rød konditorfarge i vulkankrateret.
 3. Drypp litt eddikk ned i krateret.

Be elevene observere og beskrive hva som skjer.

Faglig forklaring

Bakepulveret reagerer med eddiksyren og det dannes blant annet karbondioksidgass (CO2). Gassdannelsen gjør at bakepulver-eddikblandingen bobler ut av vulkanen.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket egner seg godt som demonstrasjonsforsøk.

En aktivitet kan være å lage vulkanen, en annen kan være å lage vulkanutbruddet.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Materialer og utstyr

 • vulkan (for eksempel av trolldeig)
 • eddik
 • bakepulver (eller natron)
 • rød konditorfarge