Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Bilbelte

Hvorfor har det noe å si om vi bruker bilbelte?

Kraft-tid-grafen viser hvordan kraften blir mindre jo lengre tid en kollisjon tar. Med en gitt masse og en gitt fart er F t = konstant. I dette eksempelet tar vi utgangspunkt i en person med masse 60 kg. Nedenfor finner du to grafer. I begge gjelder det at heltrukket graf er for en bil som kjører i 60 km/h, mens den stiplede grafen er for en bil som kjører i 80 km/h. 

 

  1. Bruk den første grafen til å finne hvor mye kraften reduseres når tiden økes fra 0,5 s til 1,0s.
  2. Bruk den andre grafen til å finne hvor mye kraften reduseres når tiden økes fra 0,1 til 0,2s.
  3. Sammenlign resultatene for 60 km/h og 80 km/h.

 

Kraft - tid grafen fra 0 s til 0,3 s. Kraft - tid grafen fra 0 s til 1,2 s.

Faglig forklaring

Når du sitter i en bil som kjører med en bestemt fart, beveger du deg med den samme farten. Du har noe vi kaller bevegelsesmengde (driv). Bevegelsesmengde er lik masse ganget med fart, m v. Når bilen bråstopper ved en kollisjon, er kraftstøtet du opplever i kollisonen avhengig av tiden det tar før kroppen din har fått null fart. Null fart betyr null bevegelsesmengde. En langsom nedbremsning merker du nesten ikke i det hele tatt fordi tiden blir lang. Kraften er lik endring i bevegelsesmengde delt på tid, (m v)/t.

Kommentarer/praktiske tips

I en kollisjon har et bilbelte flere funksjoner:

  • Det holder deg på plass, så du ikke slenges framover og kanskje ut av bilen
  • Det øker tiden som bremser kroppen
  • Fordeler kraften på en større flate

En airbag fordeler kraften på en enda større flate enn et bilbelte. I en kollisjon vil derfor kombinasjonen bilbelte + airbag være det som best reduserer skaderisikoen.