Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
Tidsbruk
 • Fra en time og oppover, men krever at forsøket følges opp over minst to dager.

Å lage nakne egg

Hvordan ser et egg ut innvendig når det er rått? Det finnes en måte å få bort skallet på et rått egg uten at innmaten flyter utover.

Egg i et glass med eddik.

Basisforsøk

Legg et egg i et kar/glass og tilsett så mye 7 % eddik at det dekker egget. Dekk til glasset med et lokk uten å tette helt igjen (pga. gassutvikling). La egget ligge til neste dag (eller lengre).

Dersom det er rester av skall igjen på egget kan dette gnis forsiktig bort. Hold egget opp mot en lyskilde. Forsøk å se plommen og plommestrengen. Hvordan plasserer plommen seg når egget snus på siden? Synker den ned eller flyter den opp?
 

Utvidelse 1

La et egg ligge slik at bare halvparten av egget ligger nede i eddiken.

Utvidelse 2

Et egg som har ligget minst ei natt i eddik tas opp, skylles og tørkes av.

 1. Legg egget på et tørkepapir. Blir papiret vått? I så fall, hva tyder det på? Lukter det noe av det våte papiret?
 2. Stikk hull på egget og kjenn om det lukter eddik inne i egget. Sammenlikne egget med et egg som ikke har ligget i eddik; knekk et ferskt egg og lukt på innholdet.
  Eller:
  Legg egget i et glass med vann over natta. Kjenn etter om det lukter eddik av vannet.

Utvidelse 3

Legg et egg – som har ligget i eddik et døgn – i vann. La det ligge i flere dager og følg med på størrelsen av egget underveis. Det kan være en god ide å måle omkrets og/eller volum av det egget på forhånd (både før det legges i eddik og det nakne som så legges i vann).

Utvidelse 4

Legg egg i eddikløsninger med forskjellig konsentrasjon. Med utgangspunkt i 35 % eddik kan man regne seg fram og fortynne til ulike konsentrasjoner, for eksempel fire eller fem ulike konsentrasjoner mellom 35 % og 5 %.

35 % eddik er etsende! Se kommentar lenger ned på siden.

Egg som har ligget i hhv. 35, 17.5, 10, 7.5 og 5 % eddik (fra høyre mot venstre). Eggene til venstre er uten skall, men det sure miljøet som oppstår inne i egget gjør at proteinene koagulerer og egget blir hvitt innvendig. I tillegg skrumper de inn. Under: et helt egg, med skall. Egg som har ligget i hhv. 35, 17.5, 10, 7.5 og 5 % eddik (fra høyre mot venstre). Eggene til venstre er uten skall, men det sure miljøet som oppstår inne i egget gjør at proteinene koagulerer og egget blir hvitt innvendig. I tillegg skrumper de inn. Under: et helt egg, med skall.

Utvidelse 5

Sjekk pH inne i et egg som har ligget i eddik et døgn og sammenlikne med pH i hviten fra et ferskt egg. Evt. sjekk pH på vannet før og etter at et nakent egg har ligget i det et døgn.

Faglig forklaring

Osmose

Egg der halvparten har ligget i eddik. Egg der halvparten har ligget i eddik.

Når man legger et nakent egg i vann, vil egget vokse fordi vannet beveger seg inn gjennom de elastiske membranene. Dette er en langsom prosess og egget bør derfor ligge over natten, gjerne flere dager. Når man lar et nakent egg ligge på tørkepapiret, vil papiret bli vått. Dette tyder på at membranene slipper gjennom vann. Lukter det eddik av vannet har man vist at også eddik slipper ut igjen gjennom membranene. Bruker man ulike konsentrasjoner av eddik vil dette gi ulik grad av transport av vann og eddiksyre ut/inn av egget. Mer konsentrert eddik fører til at vann i større grad beveger seg ut av egget og egget blir dvaskt.

Enkelte andre stoffer vil også kunne bevege seg inn gjennom membranene dersom det nakne egget legges ned i en løsning av et annet stoff (etter at det har ligget i eddik). Et artig eksempel er fargestoffer i enkelte bær og frukter.

Nakent egg som har ligget 4-5 timer i drue-/blåbærjuice. Nakent egg som har ligget 4-5 timer i drue-/blåbærjuice.

Her er det bare fantasien som setter grenser, men en forutsetning er at fargestoffene er løselig i vann. Eksempelvis er enkelte konditorfarger lite løselige i vann og vil derfor ikke trenge inn gjennom membranene, men bli liggende utenpå egget. Rød konditorfarge er lite løselig i vann og kan utgjøre et artig parallellforsøk fordi egget blir helt rødt utenpå uten at fargen trenger inn gjennom membranene. Dette er det umulig å se før en skjærer opp egget.

Et nakent egg som har ligget i vann med rød konditorfarge blir kokt og deretter åpnet. Et nakent egg som har ligget i vann med rød konditorfarge blir kokt og deretter åpnet.

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket er testet av Oddny Tomren Dale og Jorun Solbakk ved Vikebygda skule, begge på tredje årstrinn i forbindelse med det tverrfaglige undervisningsopplegget «Pål sine høner» (lenke i høyremargen):

MERK!

35 % eddik (tilsvarer ca. 6 M) er etsende og det bør utvises forsiktighet ved bruk av denne. 7 % eddik er langt mindre problematisk. Vær nøye med øyebeskyttelse, særlig ved bruk at 35 % eddik. Lenke til datablad finner du i høyremargen.

Materialer og utstyr

 • Rå egg, antall avhengig av hvor mange forsøk og paralleller en vil gjennomføre
 • Eddik, helst fargeløs. 7 % eddik er enkelt og kan brukes direkte. Dette er også mer nærliggende ut fra hva man finner i kjøkkenskapet hjemme. 35 % eddik blir rimeligere, men krever enten at læreren har fortynnet på forhånd eller at man trekker konsentrasjon/fortynning inn som del av undervisningen.
 • Transparente boller/kar av glass eller plast til oppbevaring (syltetøyglass er ideelle).
 • Tørkepapir
 • Eventuelt: Druejuice, usukret saft av bær eller andre fargede løsninger. Her kan man slippe fantasien løs.