Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Bilde av et bilde av et bilde II

I dette forsøket skal du lage likesidete mangekanter (polygoner) ved hjelp av speil.

 

Fra venstre til høyre: likesidet trekant, likesidet firkant, likesidet femkant, likesidet sekskant

 

Kopier tegningen nedenfor på et papir.

Kopier denne tegningen på et papir

Se på figuren, og sett speilene slik at de møtes i krysset. De skal danne like store vinkler med den prikkede linjen.

Til venstre er en likesidet trekant. Hvis du flytter speilet litt, vil du se en likesidet firkant.

Nå kan du lage forskjellige mangekanter. Drei på speilene. Begynn med en trekant, lag så en firkant osv. Tegn av vinkelen mellom speilene. Gjør dette både for likesidete trekanter, likesidete firkanter osv. Bruk transportør til å måle vinklene.

Kan du finne noen sammenheng mellom vinklene og antall sider i mangekanten (polygonet)? Vink: Tenk på at det er en vinkel på 360° som du deler opp et visst antall ganger.

Slå gjerne opp på ord som begynner på poly- i leksikon.

Materialer og utstyr

  • 1 blyant
  • 2 speil
  • Ark hvitt papir, A4
  • 1 transportør

Kan utføres i sammenheng med