Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Bilde av et bilde av et bilde ...

I dette forsøket skal du se på hvordan man kan få mange speilbilder av kun to speil.

Hvis du plasserer en tegnestift mellom to glass og dreier speilene, vil antall tegnestifter variere.

Først setter du speilene mot hverandre som på figuren. Legg en tegnestift midt mellom dem. Drei på speilene og se hvor mange tegnestifter du kan se.

Deretter holder du speilene opp slik at øyet kommer omtrent der tegnestiften var. Drei på speilene og studer speilbildene etter hvert som de «gror fram».

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Materialer og utstyr

 • 1 tegnestift
 • 1 blyant
 • Ark hvitt papir, A4
 • 2 speil

Kan utføres i sammenheng med