Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10

Testing av refleks med bil

I denne aktiviteten skal vi undersøke hvor synlige vi er med og uten refleks og finne ut hvilke reflekser som virker best.

 

Refleks

Demonstrasjonen må foregå i skumring eller mørke. Det kan være gatelys, men eventuell flombelysning må skrus av. Demonstrasjonsområdet kan være skolegården, en idrettsplass, parkeringsplass eller veistrekning med liten trafikk. Området eller strekningen bør være på ca. 150 meter. Merk opp strekningen med kritt for hver tiende meter.

To testelever, den ene med refleks og den andre mørkkledd uten refleks, står på i den ene enden av strekningen (ved 150 meter). Resten av elevene og en bil står i den andre enden (ved 0 meter). Tenn nærlysene på bilen og se om testelevene er synlige. Testelevene skal begynne å gå mot bilen. Når blir de synlige?

Øvelsen gjentas, men nå skal fjernlysene på bilene være tent.

Så kan øvelsen gjøres med sykler, den mørkkledde får sykkelen uten refleks og lys.

Øvelsen gjentas med ulike typer reflekser for å finne ut hvilke som synes best.

Etterarbeid

Ved hvilke avstander blir personene synlige? Hvilke reflekser virker best? Lag en rapport som viser resultatene.

Faglig forklaring

Om bilen har nærlys på, blir du synlig på ca. 140 meters avstand med refleks. Med fjernlys økes synligheten til 400 meter. Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25-30 meters hold. Kilde: TØI/Trafikksikkerhetshåndboka

Materialer og utstyr

  • En bil 
  • Ulike typer refleks
  • Sykler, helst en med lys og en helt uten (evt.refleks kan tapes over)
  • Mobiltelefon (samband mellom testelever og resten av elevgruppa)
  • Kritt