Undervisningsopplegg

Refleks

Her har vi samla aktiviteter som handler om bruk av refleks og hvordan en refleks egentlig virker.

Refleks

Forsøk og praktisk arbeid

Refleks – redder liv i mørket

Videoklipp fra nrk.no

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

Disseksjon av en tykk refleksbrikke

I dette forsøket skal du se hvordan en "tykk" refleksbrikke er bygd opp og finne ut hvordan en slik refleksbrikke virker.

 

Bilde av laserlys som treffer tre speilflater

Del en "tykk" releksbrikke og i to. Studer oppbygningen av brikken. Kan du se at den består av mange celler? Hver celle er bygget opp av tre flater som står vinkelrett på hverandre. Hvorfor tror du at den er bygd opp på denne måten?

Bruk tre lommespeil og lag en modell av en celle som vist i bildet til høyre. Lys på modellen med en laserpenn. Hva skjer når du vrir på modellen i ulike retninger?

Kan du erstatte en refleks med ett speil?  Med litt tape kan du feste en snor til ett av lommespeilene og bruke det som refleks. Gå mot en person som holder en laserpenn. Hva skjer med speilet og laserstrålen når du beveger deg?

 

Faglig forklaring

En refleksbrikke må sende lys tilbake mot lyskilden (bilen). En "tykk" refleksbrikke består egentlig av små terninger som står på ett hjørne. Når lys treffer en slik terning, blir lyset totalreflektert inne i terningen. Speilene er en god modell for en slik terning.

Dersom refleksbrikken erstattes med et speil, vil lyset sendes ut i  forskjellige retninger avhengig av hvordan speilet henger i forhold til lyskilden.

Materialer og utstyr

 • refleksbrikke (av den tykke typen)
 • 3 lommespeil
 • laserpenn
 • snor
 • tape
Forsøk og praktisk arbeid

Testing av refleks med bil

I denne aktiviteten skal vi undersøke hvor synlige vi er med og uten refleks og finne ut hvilke reflekser som virker best.

 

Refleks

Demonstrasjonen må foregå i skumring eller mørke. Det kan være gatelys, men eventuell flombelysning må skrus av. Demonstrasjonsområdet kan være skolegården, en idrettsplass, parkeringsplass eller veistrekning med liten trafikk. Området eller strekningen bør være på ca. 150 meter. Merk opp strekningen med kritt for hver tiende meter.

To testelever, den ene med refleks og den andre mørkkledd uten refleks, står på i den ene enden av strekningen (ved 150 meter). Resten av elevene og en bil står i den andre enden (ved 0 meter). Tenn nærlysene på bilen og se om testelevene er synlige. Testelevene skal begynne å gå mot bilen. Når blir de synlige?

Øvelsen gjentas, men nå skal fjernlysene på bilene være tent.

Så kan øvelsen gjøres med sykler, den mørkkledde får sykkelen uten refleks og lys.

Øvelsen gjentas med ulike typer reflekser for å finne ut hvilke som synes best.

Etterarbeid

Ved hvilke avstander blir personene synlige? Hvilke reflekser virker best? Lag en rapport som viser resultatene.

Faglig forklaring

Om bilen har nærlys på, blir du synlig på ca. 140 meters avstand med refleks. Med fjernlys økes synligheten til 400 meter. Uten refleks vil du først bli oppdaget på 25-30 meters hold. Kilde: TØI/Trafikksikkerhetshåndboka

Materialer og utstyr

 • En bil 
 • Ulike typer refleks
 • Sykler, helst en med lys og en helt uten (evt.refleks kan tapes over)
 • Mobiltelefon (samband mellom testelever og resten av elevgruppa)
 • Kritt

Er del av

Nettressurser

(tryggtrafikk.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Testing av refleks med lommelykt

I denne aktiviteten skal vi teste ulike reflekser og finne ut hvilke reflekser som virker best.

 Refleks

Lys også på mørke og lyse klær for å se om det er noen forskjell.  Andre materialer som kan sjekkes er aluminiumsfolie, stål og speil, glitter, skilt, nødutganger, refleksveststoff og andre reflekterende og ikke-reflekterende materialer.

Finn ut hvilke faktorer som minsker synligheten til reflekser og andre materialer.

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig å holde lommelykten på nesen (ved øynene) for å kunne se refleksjonen fra refleksen.

Riper og skraper svekker refleksjonsevnen til reflekser. En refleksbrikk gir bedre refleksjonsevne enn de refleksbåndene som er påsydd klær.

Materialer og utstyr

 • Ulike typer refleks
 • Lommelykt
 • Mørkt rom

Er del av

Tema

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(tryggtrafikk.no)