Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Planlegging av mikrodrivhuset

Når elevene skal bygge et mikrodrivhus, er det viktig å ha en grundig planleggingsfase hvor elevene diksuterer hvordan veksthuset skal se ut. I tillegg må plantene sås slik at de er klar til vekstforsøkene skal starte. Planleggingsfasen gir rom for å dekke mange av målene i forskerspiren.

Planlegging av veksthus ut fra plantenes vekstfaktorer

Planleggingen bør inkludere en diskusjon av hvilke betingelser planter trenger for å vokse. Da er det viktig at elevene arbeider med hypoteseformuleringer ut fra vekstfaktorer. Her er det muligheter for gode diskusjoner av og øvelse innenfor den prosessorienterte delen av naturfaget der naturvitenskaplige metoder/forskerspiren er fokusert.

 • I forbindelse med såing av frøene kan hypoteseformuleringer diskuteres i tilknytning til hvilke faktorer som er viktige for at planter skal spire og vokse.
 • Krav til regelmessige og mest mulig like observasjoner/registreringer (nøyaktighet) over tid kan bli godt belyst gjennom diskusjoner av hvordan man kan utføre observasjonene med hensyn til målefrekvens og til personaspektet for at dataene blir mest mulig pålitelige.
 • Hvilke metoder skal brukes for å gjøre estimatene best mulige? Ett eksempel er arealberegningen av bladene. Dette kan gjøres gjennom å relatere bladformen til en geometrisk form, for eksempel trekant, som man lett kan ta vitale mål for og regne ut areal på. En helt annen metode er å klippe ut bladene i full størrelse i papir eller papp og så veie dette på brevvekt. Når man så kjenner vekten på en cm2 av papiret eller pappen kan man regne ut bladarealet.
 • Videre kan det bringes opp diskusjoner på hvordan datainnsamlingers omfang må være for å kunne se generelle mønstre i en datamengde som alltid vil inneha variasjon.
 • Diskusjoner av usikkerheter og muligheter ved bruk av kontrollgrupper (plantene utenfor drivhuset) er også viktig for å kunne uttale seg om ulike faktorers effekt i et bestemt forsøk.

Planter

Deretter må frøene såes. Hver gruppe planter minst 25 frø individuelt i potter.

 

Elever sår frø

 

Planlegging av byggefasen

Til byggefasen av drivhuset har vi brukt åpne oppgaver som beskriver design- og funksjonskrav for sluttproduktet, men som samtidig gir stor frihet til å velge ulike konstruksjonsløsninger. Her er eksempel på kravspesifikasjon til det datastyrte drivhuset som passer for elever på ungdomstrinnet.

 • Drivhuset skal bygges i Lego med vindusflater av plastfolie.
 • Det skal være estetisk tiltalende.
 • Det skal ha plass til 8 planter som kan ha en høyde på inntil 20 cm.
 • Drivhuset skal kunne temperaturstyres ved hjelp av Robolab systemet. Dvs. at huset må ha muligheter for lufting og elektrisk oppvarming.
 • Huset skal ha automatisk vanning som styres av robothjernen.
 • I tillegg skal drivhuset ha en port som åpnes når en traktor nærmer seg.
 • Det skal også være innbruddsalarm på huset.
 • Styringsprogrammet for Lego-roboten skal i tillegg registrere variasjon i temperatur og lys i drivhuset over tid.

Drivhuset kan bygges av mange typer materiale. Av praktiske årsaker bør kravspesifikasjonen sette noen rammebetingelser med hensyn til materialbruk. Til styringssystem mener vi at Lego Robolab pr. i dag er det beste å bruke i grunnopplæringen.

Vi anbefaler å legge fokus på skissetegning som første del av konstruksjonsarbeidet, helst som en del av arbeidet med emner i kunst og håndverk. Dette stimulerer til tankeprosesser hos elevene knyttet til design, materialvalg og konstruksjon ut fra funksjon og estetikk. Skissene bør gi en tredimensjonal fremstilling av konstruksjonen. Med bakgrunn i skissetegningene kan man også arbeide med areal, volum, målestokk og vinkelbegrepet innenfor matematikk.

 

Elevene bør ha et digitalt kamera for å ta bilder av arbeidet som de så kan bruke i en prosjektfremvisningen seinere.

Materialer og utstyr

Vekster:

 • blomkarse eller erter
 • blomsterjord i små potter (ca. 5x5 cm). Hver gruppe trenger ca. 25 potter