Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Liv andre steder?

Vi har foreløpig ikke klart å finne liv noen andre steder enn på jorda. Finnes det tilsvarende forhold på noen andre kjente planeter eller måner? 

Be elevene diskutere i smågrupper om det finnes andre levelige steder i vårt solsystem, og hvor de tror det er mest sannsynlig at liv kan finnes.

Elevene skal bruke planetkortene som beskriver forholdene på jorda, månen, Europa (Jupiters måne), Mars, Venus og Pluto. Be elevene rangere kortene etter hvor de tror det er mest sannsynlig at det finnes liv og begrunne rangeringen sin. Som et hjelpemiddel leser elevene teksten «Hva gjør et miljø beboelig?»

Månen