Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • biologi 1

Disseksjon av hjerte/lunge

Ved disseksjon av hjerte-/lungesystemet er det viktig hele tiden å tenke på hvordan disse organene fungerer. Prøv om dere kan finne ut av virkemåten ved å undersøke organet.

1. Orienter hjerte-/lungesystemet slik du tror det har vært i dyret. Tenk deg at dyret ligger på ryggen. Sett navn på de ulike delene av hjerteslaget. 

Lag et snitt i luftrøret på nedsiden av strupehodet. Før en slange inn der og tett godt rundt med hånden. Blås opp lungen.

2. Hjertet er pumpen som får blodet til å sirkulere i kroppen. Pumpen har fire kamre montert i serie som skissert på figuren under.

blodomløp

Blod renner i 1, som så trekker seg sammen (samtidig med 3). Deretter trekker 2 seg sammen (samtidig med 4). Sett navn på strukturene 1, 2, 3 og 4, og på de karene som leder blod inn i 1 og ut fra 4. Dersom blodet skal sirkulere som pilene viser, må det hindres i å strømme i begge retninger når kamrene trekker seg sammen og presser blodet ut. Dette oppnås med ventiler som bare kan åpnes en vei:

blodårer  

 

 

 

Hvor vil du tegne ventiler på figuren for at blodet hele tiden skal pumpes en vei? Det er ikke ventiler alle steder man skulle tro. Forklar hvordan hjertet likevel kan være en effektiv pumpe, selv om det ikke er ventiler mellom vena cava (lungevenen), og forkamrene.

3. Undersøk hjertet, og finn blodårene som leder blod til og fra hjertet. Stikk lange slanger inn i disse årene for å finne ut hvor de går.

4. Forklar hvordan dere kan kontrollere at hjertet er orientert riktig.

5. Pericard (hjerteposen) er ofte åpnet på slakteriet. Finn pericardet og prøv hvordan det omslutter hjertet. Hva er perikardets funksjon?

6. Finn blodårene på hjertets overflate. Hvilken funksjon har disse årene? Hva kalles de?

7. Dissekér løs hjertet. Pass på at det blir med lange stykker av til- og fraførende årer. Undersøk årene som leder blod fra hjertet. Undersøk årene som leder blod til hjertet. Hvilke forskjeller er det på åreveggen til årene som leder blod fra og de som leder blod til hjertet, og hva er betydningen av denne forskjellen? Se spesielt på diameter, veggtykkelse og elastisitet. Hva kalles årene?

8. Det er mange måter å klippe opp hjertet på. For å kunne se flest mulig detaljer, må du klippe forsiktig og bare litt av gangen. For å se hvordan ventilene virker, bør du klippe på følgende måte:

Hjerte klippe Klipp opp venstre forkammer langs overgangen til hjertekammeret som vist på figuren. Da vil du kunne se ned på ventilen mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer. Hvilken oppgave har denne ventilen? Hvilken vei går blodet?

9. For å se hvordan seilklaffen virker, kan dere gjøre følgende: Fjern først koagulerte blodklumper fra hjertets hulrom. Monter deretter en gummislange på en vannspring og stikk gummislangen ned i åren som leder ut av venstre hjertekammer. Stikk slangen helt ned i hjertekammeret og skru vannet forsiktig på. Se på seilklaffen mellom hjertekammeret og forkammeret. Kommer det vann ut? Hva skjer med klaffen? På grunn av blodklumper inne i hjertet, er det ofte vanskelig å få vann til å strømme gjennom hjertet den rette veien, men dere kan prøve det på hjertets høyre halvdel. Stikk slangen inn i høyre forkammer og skru på vannet forsiktig. Hvor kommer vannet ut? Hvordan vil du bruke vann til å undersøke klaffen ved utløpet av hjertekammeret? Hva observerte dere? Hva kalles klaffene ved utløpet av hjertekamrene?

10. Hjerte klippe 2 Klipp to snitt på forsiden av hjertet, ett på hver side av septet. 

Hvilken del av hjertet har den tykkeste veggen? Hvor tykke er hjertekamrenes vegger? Hvordan ser hjertets indre overflate ut?

11. Studer lommeklaffen når den er lukket og når den er åpen.

12. Undersøk og diskuter hvordan ventilene med seilklaffer virker. Hvilken funksjon har bardunene og papillemusklene?

13. Figuren viser en halvskjematisk tegning av hjertet. Lag en tilsvarende tegning og vis med piler hvordan blodstrømmen går.

14. Splitt opp aorta og lungearterien og finn lommeklaffene og avgangene for kransarteriene fra aorta. Let opp kransarteriene med en sonde. Hvorfor kan hjertemuskelen bare forsynes med blod under diastolen? Hvorfor er det hensiktsmessig at kransarteriene går ut fra aorta og ikke fra hjertekammeret?

15. Undersøk lungevevet og blås opp lungene på nytt. Hvordan er lungevevet å klemme på? Hvilken side har flest lungelapper?

16. Undersøk hvordan luften kommer ned i lungene ved å klippe opp luftrøret og følge luftrørsgrenene. Hvordan er luftrøret bygd?

17. Mennesker og andre pattedyr lager lyder ved at luften vi puster inn og ut passerer stemmebåndene. Hvor sitter stemmebåndene? Prøv om dere kan få frem lyd med det materialet dere har. For å få lyd må dere klemme til rundt strupehodet mens dere blåser luft riktig vei. Hvordan varieres tonehøyden under fysiologiske forhold?

18. Undersøk strupehodet og finn stemmebåndene.

19. Du kan stå foroverbøyd og drikke vann, f.eks. fra en bekk. Du kan til og med drikke om du står på hodet - prøv selv! Forklar hvordan dette er mulig. Hva slags vev må spiserøret være bygd opp av?

20. Undersøk mellomgulvet og beskriv kort hvordan det er bygget.

Hjerte oversikt

Materialer og utstyr

  • disseksjonssett (saks og pinsett)
  • disseksjonsskåler, papir
  • hjerteslag fra sau (hjerteslag er slakteruttrykk for hjerte-lunge-strupe)
  • gummislanger

Er del av

Læringsressurs