Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 10 - 20 min

Elektromagnet

Vi lager en magnet ved hjelp av strøm.

Kniv, vikling og jernskrue er en magnet når det går strøm i viklingen. Vi surret plastisolert ledning 100 ganger rundt en passende skrue. Du kan bruke lakkisolert ledning også.

100 vindinger på skruen Skruen er blitt en magnet Skruen er blitt en magnet

 

Skrap bort isoleringen i begge ender, sånn at du kan få elektrisk kontakt med batteriet. Fest en ende av ledningen til hver av polene på batteriet. Da går det strøm gjennom ledningen. Spikeren blir da en magnet, som kan løfte binders. De faller av når vi bryter strømmen. Det er altså bare når det går strøm, at det er en magnet.

Faglig forklaring

En vikling som det går strøm gjennom, er alltid en magnet, men magneten blir mye sterkere når det er jern inni viklingen. Hvis du bruker 200 vindinger istedenfor 100, blir nok magneten sterkere. Men hvis ledningen blir altfor lang, blir magneten svakere, fordi motstanden mot strømmen vokser, og strømmen blir mindre.

Kommentarer/praktiske tips

At det var sammenheng mellom magnetisme og elektrisitet ble oppdaget i første halvdel av 1800-tallet, men det tok lang tid før man greide å bruke denne kunnskapen. Først ved århundrets slutt hadde man noen steder fått elektriske maskiner, telefoner, telegrafer, elektrisk lys og varme. Allminnelig ble det langt inn på 1900-tallet. Seinere har vi fått trådløs telegrafi, radio, tv, datamaskiner, osv, osv.

Materialer og utstyr

  • Stor jernskrue eller jernspiker
  • Noen meter isolert koppertråd
  • Lommelyktbatteri