Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

El-motoren

Med elektrisitet og magnetisme kan vi skape bevegelse. Dette prinsippet viser Otto med noen enkle forsøk i videoklippet fra NRK.

Når det går strøm gjennom en ledningskveil eller en spole, oppstår et magnetfelt. En vanlig magnet vil da enten blir tiltrukket eller frastøtt. Med litt konstruksjon kan dette utnyttes til å skape motorkraft.

 

Sendt: 21. jan 1977

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
      • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Nettressurser

(nrk.no)