Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Magnetisme gir strøm

Akkurat som elektrisk strøm skaper magnetisme kan magnetisme skape elektrisk strøm. Når magneten beveger seg i forhold til en elektrisk krets oppstår det spenning i kretsen.

Dette utnyttes når vi lager strøm ved hjelp av en dynamo. Det var Michael Faraday (1791-1867) som oppdaget dette prinsippet i 1831. Otto og Helmut viser oss i dette videklippet fra NRK flere eksempler på hvordan det fungerer i prakis.

Sendt: 21. jan 1977

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser