Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Kran

Kran

På noen lekeplasser er det en løftekran, til å løfte sand med. Undersøk hvordan kranen er konstruert og tenk på kraftutvekslingen. Forsøk å løfte opp forskjellige ting og tenk over hvor lett eller tungt det er.

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Teknologi og design
      • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer

Materialer og utstyr

  • kran