Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 15 min

Propell

Lag en propell av papir!

Slik lager du en propell

Bruk et A4-ark, hvitt eller farget ark, og klipp det til så det blir kvadratisk. Klipp halvveis innover mot midten fra hvert av de fire hjørnene. Ta annenhver flipp, stikk en knappenål gjennom dem, bøy dem til og stikk knappenåla gjennom midten av arket. Du kan holde i knappenåla på baksida av propellen, eller du kan stikke nåla inn i enden av en pinne. Når du skyver propellen fram gjennom lufta, så skyver lufta propellen rundt. Du kan også holde propellen stille og blåse på den.

Kommentarer/praktiske tips

Vind driver vindmøller som ble brukt til å male korn og å pumpe vann, men nå mest til framstilling av elenergi. På midten av 1800-tallet fant svensken John Eriksson på å bruke propell til å skyve en båt gjennom vannet, og fra begynnelsen av 1900-tallet ble det også brukt i flyvemaskiner.

Materialer og utstyr

  • Papirark
  • Saks
  • Knappenål
  • Pinne