Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Ute

Tidsbruk

  • 30 - 45 min

Lyden trenger tid

Målet med denne aktiviteten er å erfare at lyden bruker noe tid, og at lyden går saktere enn lyset.

La en av elevene gå med lokkene så langt som mulig innenfor synsvidde på en åpen plass, mens de andre står igjen. Denne eleven slår lokkene mot hverandre for hvert tiende skritt, og bør snu seg mot klassen for at de skal høre bedre.

Be elevene legge merke til at det etter hvert går litt mer tid fra de ser at lokkene blir slått sammen til de kan høre lyden.

Lyd bruker 1 s på å bevege seg 340 m. Prøv å regne ut tidsforsinkelsen ut fra hvor langt unna lokkene er. Eller prøv å måle tidsforskjellen med ei stoppeklokke for å beregne avstanden.

Kommentarer/praktiske tips

Hvis avstanden er så stor som 340 m, vil det gå ca 1 sekund før lyden når elevene som står ved utgangspunktet. Dere kan måle sekunder ved å telle høyt "ethundreogen, ethundreogto osv." For at lyden skulle bruke flere sekunder, måtte eksperimentet foregå over avstander som er praktisk umulige ved en skole.

Du kan utnytte et ekko fra en vegg og klare deg med mindre avstand. Selv 100 m fra en murvegg merker du tydelig at lyden bruker noe tid på å komme tilbake. Hvis avstanden fra veggen er 170 m, må lyden gå 2 x 170 m = 340 m, og da vil det gå et helt sekund før du hører ekko.    
      
Hvis det er for liten plass omkring skolen, kan du bruke elevenes egne erfaringer som utgangspunkt. Kanskje er det noen som har opplevd ekko fra en fjellvegg. Et annet eksempel er jagerfly, som vi hører først flere sekunder etter at vi ser selve flyet eller stripen av det mot himmelen.

Det viktigste er at lyd faktisk tar noe tid, men den går ikke like fort gjennom alle slag stoff.

Materialer og utstyr

  • noe som lager skarp lyd (f.eks. to lokk)