Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 30 - 45 min

Lag en telefon

Målet med denne aktiviteten er å oppleve at lyden kan gå gjennom materialer som nylontråd og bomullstråd.

La hvert par få to begere, en tegnestift, to binders og to typer tråd, ca 4 m av hver. Begrene skal bli telefonrør og en av trådene skal bli telefonledning. Stikk hull i enden av begrene med en tegnestift. Tre hver ende av nylontråden opp gjennom bunnen av begeret og fest enden på innsiden med en binders. Når snoren er strekt ut, er telefonen ferdig til bruk.

Her er noen forslag til eksperimenter med telefonen:

 • Stram og slakk snor
 • Forskjellig lengde på snor
 • Forskjellig materiale på snor
 • Er det mulig å høre hvis tråden går rundt et hjørne eller hvis noen holder på tråden?
 • Er det mulig å lage en telefon med én sender og to mottakere? Hvis gruppene har et forslag, bør de få lov å prøve det.

Jenter som snakker sammen i en selvlaget
telefon. Tråden i telefonen går rundt et hjørne.

Be gruppene skrive ned hva de prøvde ut og hva de fant ut.

Etterpå forteller gruppene etter tur i plenum om hva de har gjort og hva de fant ut. Har alle gruppene kommet fram til samme resultat? Understrek hvor viktig det er med rettferdig sammenligning for å oppnå samme resultat.

Kommentarer/praktiske tips

Gjennom en slak snor vil ikke lyden bre seg. Det samme gjelder hvis avstanden er stor. Når det gjelder materialer, gir nylontråd bra lyd. Ved sammenligning av ulike materialer, bomullstråd og nylontråd, er det viktig at trådene er like lange. Dette er eksempler på det vi kan kalle rettferdig sammenligning (på engelsk fair test): Dere må sørge for at alt det andre er likt og variere bare én ting om gangen.

Materialer og utstyr

 • Yoghurt- eller rømmebeger (til hver elev)
 • Tråd av forskjellige typer (nylon, bomull)
 • Binders
 • Tegnestifter