Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 30 - 45 min

Hva er det som svinger?

Målet med aktiviteten er å erfare at dere kan lage lyder på mange måter: ved å spille på strenger, slå på en flate, blåse gjennom et rør, svinge noe gjennom luften. Dessuten skal dere forstå at når vi hører lyd, er det fordi det er luften som kommer i svingninger. Svingningene i luften kan ørene våre fange opp, uansett hvordan lyden blir laget.

 

En gutt som blåser i et rør. En gutt som blåser i et rør.

Elevene skal lage instrumenter ut fra fantasien eller ting de har funnet. (Dette kan de gjerne gjøre hjemme.) Det kan være ting som de slår på eller blåser i, ikke nødvendigvis noe med strenger, og det er viktig at alle har noe som de kan lage lyd med.

Elevgrupper får lov til å spille på de egenproduserte instrumentene og instrumenter som finnes på skolen. La gruppene diskutere følgende: Hva er det som gjør at de svinger og lager lyd? Hvordan får vi lyse og mørke toner? Så får gruppene etter tur vise fram instrumentene og prøve å forklare hva det er som svinger.

Vi deler instrumenter inn i tre grupper etter hvordan luften blir satt i svinginger:

  • Strengeinstrumenter har strenger som svinger (gitar og fiolin).
  • Blåseinstrumenter får luften til å svinge på forskjellige måter ved at vi blåser i dem (trompet, klarinett og sekkepipe).
  • Slaginstrument slår vi på for å lage lyd (cymbal og tromme).

Elevgruppene skal diskutere hvilke instrumentgrupper ulike instrumenter hører til. 

Faglig forklaring

Når luften kommer i svingninger, kaller vi det lydbølger. De kan sammenlignes med ringene som brer seg i vannet etter at vi har kastet en stein uti. Jo lenger ut de brer seg, jo svakere blir ringene. På samme måte blir lydbølgene svakere, jo lenger de brer seg i luften, og derfor hører vi ikke en lyd som blir laget langt borte like godt som om den blir laget i nærheten.

Vi vet imidlertid at på lavere trinn blir denne sammenligningen ofte misforstått, og det er en viktig oppgave for læreren å forklare ordet bølge når det gjelder lyd. Det er to ting som kan gjøre det vanskelig for noen elever: De har problemer med å godta at luft "er noe", og ordet bølge er så sterkt knyttet til opplevelser med vann.

Kommentarer/praktiske tips

Det er det ikke alltid like lett å klassifisere musikkinstrumenter. For eksempel har piano, xylofon, trekkspill og orgel flere likheter, men de tilhører ulike grupper. Piano er et strengeinstrument, xylofon er et slaginstrument, mens trekkspill og orgel er blåseinstrumenter.

 

Materialer og utstyr

  • Instrumenter som elevene selv har laget
  • Instrumenter som finnes på skolen

Kan utføres i sammenheng med