Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 45 min

Hva vet dere om lyd?

Målet med denne aktiviteten er å finne ut hva elevene allerede vet om lyd og la elevene oppdage at lyd kommer fra ting som svinger.

 

To gutter som skriver

Del 1 Trening i grunnleggende ferdigheter:  skriving og muntlig framføring

La elevene sitte i grupper, men be dem først skrive hver for seg i 10 minutter det de vet eller som faller dem inn om lyd. De må ikke snakke sammen, og de må prøve å skrive sammenhengende. Si tydelig i fra at ingen skal rette det de skriver, hensikten er å finne ut både hva elevene vet og hva de lurer på. Skriv selv også.

Sett så sammen elevgrupper og la gruppen få snakke sammen og lese for hverandre det som de har skrevet i 10–15 minutter. Her er det viktig at elevene ikke skal ha lov til å rette på hverandre. Noen vil oppdage at en annen har skrevet noe som de selv visste, andre vil høre noe som er nytt.

La dem bruke 10–15 minutter på å oppsummere og skrive ned det gruppen vet. Dette skal én i gruppen lese høyt for de andre gruppene.

Be deretter gruppene bli enige om to spørsmål om lyd. Spørsmålene må gjerne handle om noe som gruppen lurer på. En i hver gruppe skriver spørsmålene på et eget ark som kan henges på veggen. Kanskje vil elevene finne svar på noen spørsmål når de arbeider videre med emnet.

Del 2 Lyd er svingninger
 
La alle få en gummistrikk hver og be dem lage lyder med dem. La dem få noen minutter til å oppdage at strikken står og dirrer når den gir lyd. La gruppene få noen forskjellige strikker og hver sin boks til å sette strikkene rundt. Be dem spille på strikkene og høre om de kan lage forskjellige toner.

Gi gruppene tid til å notere det de finner ut, og ta deretter en felles oppsummering. Diskuter forskjellen på tonen i tynne og tykke strikker, og spør om elevene kjenner musikkinstrumenter som har strenger.

La gruppene stramme strikkene og la de prøve seg fram inntil alle har oppdaget hvordan de lager en lys tone og en mørk tone.

Kommentarer/praktiske tips

Ordet svinge betyr gjerne noe annet for barn (ofte oppfatter de det som en sirkelbevegelse), og de må lære at det kan bety det samme som å dirre eller vibrere. La elevene diskutere disse ordene, for det lønner seg at alle forstår hva de snakker om allerede fra begynnelsen.

Gummistrikken kan lage lyd som går gjennom luften til øret vårt, slik at vi hører. Når gummistrikken er festet rundt boksen, får vi en sterkere lyd. Vi kan lage sterke (høye) lyder og svake (lave) lyder, akkurat som vi kan snakke høyt eller lavt. Vi kan lage lyse toner og mørke toner. Tynn strikk gir lysere tone enn tykk strikk. Jo strammere strikken er, jo lysere blir tonen.

Materialer og utstyr

  • Blyant og papir
  • Gummistrikker (ulik lengde og tykkelse), minst en til hver elev
  • Tomme esker/bokser (yoghurtbeger, iskrembokser)