Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Demonstrasjonsforsøk, del 2

En alternativ variant er at vi bare bruker én gjenstand, men to ulike vannløsninger i karet. Saltvann og ferskvann har ulik massetetthet fordi saltvannet har oppløst stoff

Lag en mettet saltvannsløsning i et gjennomsiktig kar eller et begerglass. Det vil være mulig å løse omtrent 40 g salt per dl vann, men det gjør ikke noe om det ligger noe uløst salt på bunnen.

Så lar du kjølig, rent springvann renne forsiktig langs en glasstav eller et langt kjøkkenredskap ned oppå saltvannsløsningen slik at du får et lag med saltvann i bunnen og ferskvann oppå. En viss sammenblanding må vi uansett regne med i sjiktet mellom de to lagene. Videoen nedenfor viser hvordan man kan gjøre dette i praksis.

Slipp så et egg forsiktig ned i vannet. Egget vil synke ned under ferskvannet, men flyte oppå saltvannet.

Egg i (salt)vann

 

Faglig forklaring

Hovedbestanddelen i et egg er vann. Dernest inneholder egget oppløste proteiner og plommen inneholder noe fett. I tillegg har egget en liten gasslomme som bidrar til noe redusert massetetthet, men i sum har egget høyere tetthet enn ferskvann, men lavere tetthet enn saltvann. Dette er årsaken til at egget flyter midt i karet.