Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1
 • fysikk 2
 • kjemi 1
 • kjemi 2

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

1, 2 eller 3 vannstråler

Vannstråler kan henge sammen.

Tre vannstråler

Lag tre hull ved siden av hverand­re nederst på en loddrett del av en plastflaske. Hullene kan være 2–3 mm tvers over, og avstanden mellom dem fra 5–8 mm. Fyll flaska med vann. Vannet og flaska må være fri for såpe, skyll flere ganger.

La van­net stråle ut gjennom hullene. Prøv med fingrene å føre de tre strålene sammen helt inne ved flaska. Hvis det ikke er for stor avstand mellom dem, får du nå bare én stråle, eller kanskje to.

Ved å slå på strålen med en finger, kan du de­le den ene strålen i to eller tre igjen.

Faglig forklaring

Det er kreftene i overflate­hinna som holder vannet sammen til én stråle når de først er ført sammen. Da skal det litt energi til for å skille dem igjen.

Kommentarer/praktiske tips

Vannet ut av en hageslange har stråleform mange meter fordi overflatehinna holder det sammen. Vann som helles ut fra mugger og kjeler, holder seg også sammen som en stråle på grunn av overflatehinna.

Materialer og utstyr

 • Stor plastflaske
 • Redskap til å lage hull (saks, bor)
 • Utslagsvask eller stort kar
 • Vann