Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Spill på flaske

Spill på flasker og lag ulike toner. Hvilken flaske gir dypest tone?

 

Flaske

Blås over kanten av en flaske sånn at du får en tone. Kanskje må du øve en stund.

Hell noe vann i flaska. Da får du en høyere tone.

Hvis du har flere forskjellige flasker, kan du kanskje stemme flaskene med vann så du får en hel skala. To eller tre personer sammen kan kanskje spille Lisa gikk til skolen med dette utstyret. Da trenger du seks stemte flasker.

Faglig forklaring

Lufta i flaska kommer i svingninger som er tilpasset dimensjonene i flaska. Den dypeste tonen har du i den største tomme flaska.

Kommentarer/praktiske tips

I alle blåseinstrumenter er tonehøyden bl.a. avhengig av det luftvolumet som svinger. De dypeste orgeltonene kommer fra fra de største orgelpipene. Når du spiller på glass, er det svingninger i glasset og vannet som lager lyden, og da får du dypest tone med mest vann.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

Materialer og utstyr

 • Flasker av forskjellige størrelser
 • Vann