Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1

Tidsbruk

 • 5–15 min

Ledeøyet

Hvilket øye ser du mest med? Høyre eller venstre øye?

Her ser du enten med venstre eller med høyre øye

Lag et kremmerhus av et A4-ark. Hold den vide enden nærmest øynene og slik at den dekker begge. Velg en ting å se på gjennom den snevre enden av kremmerhuset. Lukk vekselvis venstre og høyre øye. Hvis du lukker ledeøyet, blir tingen borte.

Lag et 2–3 cm stort hull midt på et papirark. Legg papiret på bordet sånn at du ser på et bildet i hullet. Hold hodet i vanlig leseavstand. Løft papiret med begge hender i en jamn bevegelse helt opp til ansiktet og sånn at du ser bildet hele tida. Hvilket øye valgte du å se med?

Otto starter med å se med begge øyne Her ser han bare med venstre øye

 

 

Faglig forklaring

Det øyet som du valgte å se med kalles ledeøyet.

Kommentarer/praktiske tips

De fleste mennesker bruker høyre øye som ledeøye. Noen bruker venstre, mens noen få bruker høyre og venstre om hverandre.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil

Materialer og utstyr

 • Papirark
 • Avis med bilde

Er del av

Kan utføres i sammenheng med