Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1

Tidsbruk

 • 5 - 15 min

Ledeøyet

Hvilket øye ser du mest med? Høyre eller venstre øye?

Her ser du enten med venstre eller med høyre øye

Lag et kremmerhus av et A4-ark. Hold den vide enden nærmest øynene og slik at den dekker begge. Velg en ting å se på gjennom den snevre enden av kremmerhuset. Lukk vekselvis venstre og høyre øye. Hvis du lukker ledeøyet, blir tingen borte.

Lag et 2-3 cm stort hull midt på et papirark. Legg papiret på bordet sånn at du ser på et bildet i hullet. Hold hodet i vanlig leseavstand. Løft papiret med begge hender i en jamn bevegelse helt opp til ansiktet og sånn at du ser bildet hele tida. Hvilket øye valgte du å se med?

Otto starter med å se med begge øyne Her ser han bare med venstre øye

 

 

Faglig forklaring

Det øyet som du valgte å se med kalles ledeøyet.

Kommentarer/praktiske tips

De fleste mennesker bruker høyre øye som ledeøye. Noen bruker venstre, mens noen få bruker høyre og venstre om hverandre.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil

Materialer og utstyr

 • Papirark
 • Avis med bilde

Er del av

Kan utføres i sammenheng med