Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 5 - 15 min

Er egget kokt?

Finn ut om egget er kokt uten å knuse det!

Vi kan tre metoder for å teste om egget er kokt:

Legg egget på bor­det. Snurr det rundt. Prøv å stop­pe ro­ta­sjo­nen ved en svært kort berø­ring av eg­get med én finger. Hvis eg­get starter å rote­re igjen, er det rått. Hvis det stopper helt, er det kokt.

Det er lettere å få et kokt egg til å rotere fort enn et rått egg. Det kokte egget roterer også mer stabilt enn det rå.

Hvis du set­ter rota­sjo­nen i gang med egg­leng­den hori­son­talt og hvis egget får stor nok fart, vil et kokt egg reise seg på høykant. Det har vi aldri fått til med et rått egg.

 

Stopp et rått egg og det roterer videre Gi et egg et kraftig snurr. Et kokt egg vil da reise seg.

 

Faglig forklaring

Alt dette henger sammen med at det kokte egget er fast tvers gjennom. Det rå egget er flytende inni, og væsken henger igjen når vi får skallet til å rotere.

Materialer og utstyr

  • Kokt egg
  • Rått egg
  • Tusjpenn