Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 1-2
Tidsbruk
  • 5 -15 min

Virvel i plastflaske

Hell vann mellom to sammenfestede plastflasker.

 

Skrukork med hull

Lag et rundt hull på ca 1 cm i begge korkene. Fyll en av flaskene med vann. Hold den over vasken og snu flaska rundt mens du holder for åpningen så vannet ikke renner ut. Roter bunnen av flaska kraftig noen ganger om en loddrett linje. Da setter du vannet i rotasjon, og når du slipper vannet ut, blir det en fin virvel oppover i flaska. Det spiller liten rolle om du har korken på eller av.

Gjør dette om igjen med to flas­ker, for da kan man stu­dere virvelen mange gan­ger uten å fylle flaska hver gang.

Vi prøvde å lime sammen de to korkene uten å få det til. Men det går bra å surre sammen korkene med maskeringsteip. Fyll den ene flaska med vann og skru dem sammen. Snu dob­beltflaska så vannet kommer øverst. Roter vannflaska kraftig noen ganger, og virvelen viser seg.

 

 

 

Sett sammen flaskene Virvel i brusflaske

Faglig forklaring

Når flaskene er festet sammen, vil du oppdage at det ikke er lett å få vannet til å renne ned i den tomme flaska. Lufta i denne blir presset litt sammen, men ikke nok til at vannet får plass. Lufta må ut. Hvis du rister litt på flaskene vil du kunne se at det kommer litt vann ned i den tomme flaska og at luft bobler opp gjennom vannet. Ved å sette vannet i rotasjon dannes det en virvel. Virvelen virker som en tunnel for lufta. Vannet kan dermed renne ned i den tomme flaska fordi lufta kan strømme fritt gjennom tunnelen som virvelen skaper.

Kommentarer/praktiske tips

Under spesielle værforhold kan det oppstå sterke virvler i lufta. Slike virvelstormer kan føre til store ødeleggelser.

Materialer og utstyr

  • To 1,5 liters tomme plastflasker med skrukorker
  • Bor og kniv
  • Maskeringsteip
  • Sted å søle med vann