Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • vg1

Lag en brosjyre om nordlys

Å lage en brosjyre er en fin skriveoppgave som gir trening i å trekke ut viktig informasjon om et naturfaglig tema og presentere det på en kort og effektiv måte.

 1. Finn informasjon om nordlys og holde styr på kildene du bruker. Bruk gjerne internett, hefter og bøker om temaet.
 2. Finn noen sentrale undertemaer som er viktig å få med i brosjyren. Eksempler på undertema kan være:
  • Fakta om nordlys
  • Hvordan oppstår nordlys?
  • Hvor kan vi se nordlys?
  • Forskning på nordlys
 3. Skriv innholdet i brosjyren og følg strukturen i malen:
  • Velg mottakere for brosjyren: Skal du skrive for turister, voksne, barn? Skal du skrive på norsk eller engelsk?
  • Bruk et språk som passer for målgrupppen og bruk naturfaglige ord.
  • Lag illustrasjonene og tabeller og finn bilder til brosjyren.
  • Husk å referer til de kildene du bruker.

Materialer og utstyr

 • PowerPoint e.l.
 • internett
 • ulike kilder: bøker og hefter om nordlys, Viten-aktiviteten Nordlys, nettsider om nordlys

Nettressurser

(viten.no)