Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Lag en bro-guide

I denne aktiviteten skal elevene bli kjent med broer som konstruksjon, broens funksjon, øves i kartlesing og få et innblikk i lokalhistorien.

 1. Forberedelser
  Lag en oversikt over byens eller det lokale stedets broer ved hjelp av et kart. Søk også opplysninger i lokalhistorie, i aviser eller søk hjelp hos kommunen ved teknisk etat eller Statens vegvesen.
 2. Studere broer
  Velg ut ett eller flere ekskursjonsmål til broer i nærheten av der du bor og besøk broen(e). Studer broene, tegn eller fotografer dem og finn ut hvilken type bro det er og hvilken funksjon den har. har. Dere kan bruke inndelingen som er referert under faglig forklaring. Tegn også litt av landskapet rundt broen og dann deg et inntrykk av om den er pen eller ikke.
 3. Lage brosjyre
  Lag en liten brosjyre over ”broer som severdigheter” og skriv om den broen eller de broene du har sett. Lim inn tegninger eller bilder, si litt om klassifisering og bruksområdet og fortell litt historie om broen(e).
 4. Bro-guiding
  Gjennomfør en bro-guiding for interesserte. Det kan gjøres på brostedet eller i klasserommet.

Faglig forklaring

En bro blir som regel til ut fra behovet om å krysse en hindring, for eksempel elv, dal eller vei. Vi ønsker altså å komme oss fra ett sted til et annet og benytte en konstruksjon for å klare en hindring. Broer kan klassifiseres på forskjellige måter. Med en klassifisering av broene kan vi lettere beskrive broene på en oversiktlig og klar måte. Flere klassifiseringer kan også brukes på samme bro for å få mer informasjon.

Klassifisering etter funksjon, dvs. bruk
Navnet på broen avhenger av den oppgaven eller funksjonen broen har, altså hva den skal transportere. Navn som blant annet brukes er gangbro, veibro (viadukt), jernbanebro, akvedukt (vannbro), kanalbro og transportbåndbro.

Klassifisering etter bygningsmateriale
Vi kan bruke naturlige materialer som tre og stein. Ny teknologi har gjort det mulig med broer i stål og betong. En inndeling etter materialer kan for eksempel se slik ut: steinbro, trebro, stål-og aluminiumsbro og betongbro. I tillegg har vi kombinasjoner av disse, der for eksempel stål og betong kombineres i en bærende konstruksjon, og disse kan vi kalle samvirkebro eller hybridbro.

Klassifisering etter statisk system
Det statiske systemet til en bro sier noe om hvordan den bærer, altså hva som gjør at den ikke faller ned for eksempel når et tog kjører over den. Navn på broer ordnet etter dette systemet kan være bjelkebro, platebro, buebro og hvelv, rammebro, sprengverksbro, fagverksbro, hengebro, strekkstagbro, spennbåndbroog flytebro. Disse er vist på arket som vi har lenket til i margen til høyre.

Materialer og utstyr

 • Kart over stedet hvor beliggenheten til de viktigste broer er inntegnet
 • Internett og bøker eller andre skrifter der det står om historie til de lokale broene