Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Gjenkjenn påstander

Les gjennom artikkelen Verdens største pliosaur fra nysgjerrigper.no og prøv å finn ut om bestemte påstander er sanne eller usanne. 

Enkelt nivå: Hvilke påstander er tydelig omtalt i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

  1. Pliosauren som ble funnet på Svalbard er verdens største. 
  2. Forskerne som har funnet pliosauren, er fra Japan.
  3. Pliosauren må ha vært ca. 15 meter lang.

Middels nivå: Hvilke påstander uttrykker ideer som kan støttes av informasjon i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

  1. Forskerne tror dette er den eneste pliosauren på Svalbard.
  2. Å transportere pliosauren fra Svalbard kan ødelegge dyret.

Vanskelig nivå: Hvilke påstander synes du virker fornuftig og kan støttes av informasjon fra teksten kombinert med hva du kan fra før. Vær forberedt på å begrunne valgene dine. 

  1. Forskerne som fant pliosauren, har gjort en viktig oppdagelse innen evolusjon.
  2. Det har aldri eksistert pliosaurer som er lengre enn 15 meter.

 

Kommentarer/praktiske tips

I denne aktiviteten får elevene oppgaver på tre ulikt nivåer. På enkelt nivå er det om å gjøre å lete etter ord og begreper i teksten. På middels  nivå må elevene forstå og tolke innholdet i teksten. På vanskelig nivå må elevene bruke sin forståelse av teksten og vurdere eller sammenligne informasjon med ting de kan fra før.

Ved å gi leseoppgaver på disse tre ulikt nivåene får elevene gradvis større utfordringer. De kan lese teksten litt overflatisk til å begynne med, men for å løse oppgavene på anvendt nivå må de vise at de virkelig har forstått innholdet.

Materialer og utstyr

  • tekst fra nysgjerrigper.no

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)