Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Gjenkjenn påstander

Les igjennom artikkelen Verdens største pliosaur fra nysgjerrigper.no og prøv å finn ut om bestemte påstander er sanne eller usanne. 

Enkelt nivå: Hvilke påstander er tydelig omtalt i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

 1. Pliosauren som ble funnet på Svalbard er verdens største. 
 2. Monsteret er ikke en ny pliosaur-art
 3. Pliosauren må ha vært ca. 15 meter lang.

Middels nivå: Hvilke påstander uttrykker ideer som kan støttes av informasjon i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

 1. Forskerne tror dette er den eneste pliosauren på Svalbard.
 2. Å transportere pliosauren fra Svalbard kan ødelegge dyret.

Vanskelig nivå: Hvilke påstander synes du virker fornuftig og kan støttes av informasjon fra teksten kombinert med hva du kan fra før. Vær forberedt på å begrunne valgene dine. 

 1. Forskerne som fant pliosauren har gjort en viktig oppdagelse i forbindelse med evolusjon.
 2. Det har aldri eksistert pliosaurer som er lengre enn 15 meter.

 

Kommentarer/praktiske tips

I denne aktiviteten får elevene oppgaver på tre ulikt nivåer. På enkelt nivå er det om å gjøre å lete etter ord og begreper i teksten. På middels  nivå må elevene forstå og tolke innholdet i teksten. På vanskelig nivå må elevene bruke sin forståelse av teksten og vurdere eller sammenligne informasjon med ting de kan fra før.

Ved å gi leseoppgaver på disse tre ulikt nivåene får elevene gradvis større utfordringer. De kan lese teksten litt overflatisk til å begynne med, men for å løse oppgavene på anvendt nivå må de vise at de virkelig har forstått innholdet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • tekst fra nysgjerrigper.no

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)