Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Trekk ut informasjon fra en tekst om pliosaurer

Denne leseaktiviteten tar utgangspunkt i artikkelen Verdens største pliosaur fra nysgjerrigper.no.

 1. Forberede lesingen / foregripe innholdet i teksten: Hva handler teksten om? Se på overskrifter, innledning, bilder og bildetekst. Hva vet dere om pliosaurer fra før?
 2. Les artikkelen og strek under ord og setninger som beskriver særtrekk ved pliosauren. Oppsummer det dere har funnet i grupper eller plenum.
 3. Les igjennom teksten en gang til. Strek nå under ord og setninger som beskriver forskernes arbeidsmetoder. Oppsummer det dere har funnet i grupper eller plenum.

Tekst om pliosaurer på nysgjerrigper.no Tekst om pliosaurer på nysgjerrigper.no

Kommentarer/praktiske tips

Her har vi tatt utgangspunkt i en tekst om pliosaurer fra nysgjerrigper.no. Målgruppen for nysgjerrigper.no er elever på barnetrinnet. Artiklene på dette nettstedet er ofte skrevet på en spennende måte, samtidig som tekstene er ganske korte og har et enkelt språk.

I denne aktiviteten får elevene to enkle og spesifikke leseinstrukser: lokaliser egenskaper til pliosauren og forskningsmetoder. Ved å få et så tydelig oppdrag kan elevene oppleve dette mer som en jakt på opplysninger i stedet for lesing av en tekst. Ved å markere egenskaper og arbeidsmetodene har elevene fått med seg essensen i denne teksten.

Hver oppgave bør etterfølges av en diskusjon i små grupper eller i hel klasse. På den måten får elevene repetert det de har lest, de må uttrykke innholdet muntlig og de får mulighet til å sammenligne egne understrekinger med det andre har streket under. Her er det en god anledning å forklare og diskutere vanskelige ord. Hva er for eksempel luffe, øgle og knokkel. Oppsummeringen bidrar til å skape refleksjon og bevissthet rundt hva som er viktig i teksten og er en viktig del av leseprosessen.

Elevene kan fortsette aktiviteten med å systematisere innholdet i for eksempel en tabell som vist nedenfor. Elevene kan selv finne på kategorier i kolonnen til venstre.

Egenskaper til pliosaurer
Lengde 15 meter
Hvor levde de? I havet
Hvor gammel? 150 millioner år gammel
   

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
   • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • Mangfold i naturen
   • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • tekst fra nysgjerrigper.no
 • fargeblyanter