Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • geofag x og 1
  • geofag 2

Hvordan skille stein fra hverandre? Del 2

I denne aktiviteten skal dere ved bruk av steinatlaset gruppere alle bergartene i steinsamlingen.

Studer steinatlaset: her er fokuset på at de magmatiske bergartene (størkningsbergartene) ofte ser prikkete ut, de metamorfe (omdannede bergartene) ser stipete eller foldete ut og at de sedimentære bergartene ofte har fossiler og ser lagdelte ut i landskapet.

Arbeid i grupper på 3-4 elever og studer alle bergartene i steinsamlingen:

  1. Grupper så mange bergarter som mulig i de tre gruppene magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter. Til hjelp kan dere bruke steinatlas og egne notater fra aktivitet nummer 1. Argumentere for avgjørelsene deres.
  2. Noen bergarter er ikke er så lette å gruppere. Prøv likevel og finne argumenter for valgene dere tar.

Diskuter i plenum hvordan dere har gruppert steinene. Ha gjerne en plenumsdiskusjon etter begge punktene. Gruppene kan oppdage ulike ting som kan være fint å få fram i plenum.

Gå igjennom oversikten over steinsamlingen som vil fungere som fasit og sjekk grupperingen.

Diskuter i plenum hvilke bergarter som er vanskelig å gruppere og se om dere kan tilføre noen ekstra karakteristiske trekk for hver hovedgruppe slik at det neste gang blir lettere å grupper enda flere.

Faglig forklaring

Målet med oppgaven er å få eleven til å ”se” stein, skille mellom sentrale observasjoner og mindre viktige observasjoner, og bruke steinatlas og egen karakteristisk beskrivelser av de tre gruppene som de kan bruke når de er ute i felt.

Kommentarer/praktiske tips

Dere kan også bruke steinbøker for å finne mer informasjon om hver stein. Let opp geologiske kart over geotopen, og sjekk om noen av steinene finnes i deres lokalområde. Ta gjerne bilde av de steinene dere har og be elevene lage en egen steinbok med bilde og beskrivelse som de kan bruke når de jobber i geotopen.

Materialer og utstyr

  • steinsamling
  • steinatlas