Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • geofag x og 1
 • geofag 2

Hvordan skille stein fra hverandre?

I denne aktiviteten skal dere studere et utvalg bergarter og gjennom samtale komme fram til noen karaktertrekk ved de tre hovedgruppene av bergarter: magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter.

Arbeid i grupper på 3-4 stykker og studer seks steiner fra steinsamlingen:

 1. Beskriv steinene – hvordan ser de ut? Gjerne tegn og beskriv dem med ord.
 2. Beskriv noen steiner som er like. På hvilken måte ligner de?
 3. Beskriv noen steiner som er ulike. På hvilken måte er de forskjellige?
 4. Grupper steinen i magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter. De to steinen som plasseres sammen må ha minst et fellestrekk og dere må kunne begrunne hva det er. Skriv ned disse fellestrekkene.

Diskuter i plenum hvordan dere har gruppert steinene. Ta gjerne en plenumsdiskusjon etter hvert punkt. Dere kan oppdage ulike ting som kan være fint å få fram i plenum.

Faglig forklaring

Bergarter kan deles opp tre hovedgrupper. De tre hovedgruppene representerer tre svært ulike geologiske prosesser. Er elevene i stand til å plassere en bergart i en av de tre gruppene kan de også si noe om hvordan den steinen ble dannet. Steinen er et vitne om hvilke geologiske prosesser som har formet landskapet steinen er funnet i (forutsatt at dere har plukket den fra fast grunn).

Steinen i denne aktiviteten hører til følgende grupper:

 1. Granitt og larvikitt som er de magmagtiske bergartene
 2. Kalkstein og skifer som er de sedimentære bergartene
 3. Gneis og gneis med folder som er de metamorfe bergartene

Målet med oppgaven er å få eleven til å ”se” stein, skille mellom sentrale observasjoner og mindre viktige observasjoner, og komme fram til egen karakteristiske trekk av de tre gruppene som de kan bruke når de er ute i felt.

Kommentarer/praktiske tips

Det kan være en ide at elevene tar bilder av steinene og printer dem ut og limer i notatboka hvor de har beskrevet steinen. Kanskje de også kan bruke steinbøker og finne navn og mer informasjon og sjekke på geologiske kart om noen av disse finnes i deres lokalområde.

Materialer og utstyr

 • Gneis
 • Gneis med folder
 • Granitt
 • Upolert larvikitt
 • Kalkstein med fossil 
 • Skifer med fossil
 • en egen notatbok til å tegne og beskrive bergartene i