Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Fotografer skytyper

Fotografer flest mulig forskjellige skytyper i løpet av en uke og lag en digital presentasjon med bilder og tekst.

Til hvert bilde bør det være følgende dokumentasjon:

 • navn på skytype
 • en kort beskrivelse av skya
 • tidspunkt og stedsangivelse
 • været når bildet ble tatt (temperatur, nedbør, trykk, osv.) 
 • utvikling av skydekket etter at bildet ble tatt.

Presentasjonen av bildene kan dere for eksempel lage med PowerPoint eller en nettside.

Altocumulus Altocumulus

 

Kommentarer/praktiske tips

Et alternativ er å lage komplett "skyoversikt" dvs. fotografere flest mulig, helst alle ti hovedtyper skyer og lage en tilsvarende presentasjon som i skyatlaset.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

Materialer og utstyr

 • digitalt kamera

Læringsressurs

Vedlegg

Forutsetter