Ekstern læringsressurs

Kjempevirusene angriper!

Forskerne har funnet et 30.000 år gammelt virus i permafrosten i Sibir som fortsatt er smittefarlig. Viruset skal dessuten være kjempestort – i alle fall i forhold til andre virus… Siden kloden blir stadig varmere, må vi regne med at det kan dukke opp enda flere slike virus som har sovet i tusenvis av år. Kan et ukjent kjempevirus komme tilbake fra oldtiden og utslette hele menneskeheten?? I denne aktiviteten skal elevene lære å søke i ulike kilder for å skille vitenskapelige fakta fra fantasi.

engagingscience.eu

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder