Hopp til hovedinnhold

Praktisk-teoretisk prøve i naturfagene

I programfagene i naturfagene kan elevne trekkes ut til en praktisk-muntlig eksamen. En måte å trene elevene til denne eksamensformen på er å arrangere praktiske prøver. Som et alternativ til en tradisjonell skriftlig heldagsprøve, kan elevene få en praktisk-teoretisk prøve.

Denne organiseringen av prøver er et eksempel på hvordan lærere kan få bredde i vurderingsgrunnlaget for elvenes termin- og standpunktkarakterer. Eksemplet er hentet fra fysikk 1, men organiseringen kan selvfølgelig brukes i alle naturfagene.

I margen til høyre er det en lenke til en praktisk-teoretisk prøve i fysikk. Rammene for prøven i dette eksemplet er:

  • Oppgavene er organisert som stasjoner i klasserommet.
  • Elevene har 30 minutter til hver oppgave og de går fra stasjon til stasjon etter en oppsatt plan.
  • To av de tre praktiske øvelsene kan gjøres som par-/gruppeøvelser.
  • Gruppene består av 2-3 elever som læreren har satt sammen mest mulig homogent.
  • Elevene får beskjed om at både besvarelsene og det de gjør underveis blir vurdert.
  • Elevene skal levere inn besvarelsene sine etter hvert som de har gjort hver av oppgavene.

Innholdet i og rammene for en slik prøve må selvfølgelig tilpasses til læreplanmålene elevene skal testes i, tiden som er til rådighet og antall elever som skal ha prøven. I stedet for prøve, kan denne organiseringen brukes som "stasjonslab" der elevene gjennomfører flere aktiviteter i løpet av en fagdag.