Hopp til hovedinnhold

Utstyrsoversikt til undervisningsopplegget Reinens skinn og gevir

Til en gruppe på 20 elever trengs følgende materiale hvis hele klassen skal jobbe samtidig og er delt opp i grupper med fire elever. Utstyrsmengden kan reduseres ved at grupper i klassen jobber med ulike aktiviteter.

Reinskinn Reingevir
5 stk tørkede reinskinn 5 stk reingevir
5 stk tomme 0,5 liter brusflasker 1 stk lassopakke
 5 stk luper/forstørrelsesglass  5 stk luper/forstørrelsesglass
 5 stk termometer  Sag og skrustikke
 5 stk sakser  Borremaskin og bor
 1 stk fryseboks     

 Tillegg ved bruk av IKT:

  • 5 stk digitale kamera
  • 5 stk datamaskiner med programvare for bildebehandling (for eksempel det som følger Office) og photostory.
  • Videokanon for fremvisning

 

Reinskinnene og lassopakken vil kunne brukes gjentatte ganger. Reinskinn bevares godt når de oppbevares tørt og kjølig. Geviret er også til gjenbruk, med unntak av de delene som eventuelt brukes til formingsaktiviteter.

Vi vil arbeide for at vitensentrene i Norge har en utstyrspakke som inneholder noen produkter laget av reinskinn, som de så kan låne ut til skoler for å vise eksempler på ting som kan lages.

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(gavpi.com)
Tlf nr: 78 48 60 07
(gavpi.com)
Den inneholder 3 lassoer med lassoring av plast og ett minikurs om lassokasting.