Hopp til hovedinnhold

Hvordan jobbe flerfaglig?

Det vil være naturlig å koble arbeidet med dette opplegget, som har naturfag som senterfag, med kompetansemål i andre fag. De mest aktuelle er i norsk, matematikk og kunst og håndverk.

Kompetansemål i norsk etter 7. årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler. 
  • gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet. 
  • lage sammensatte tekster med bilder ved hjelp av digitale verktøy.
  • bruke bilder i framføringer og presentasjoner.

Arbeidet med disse kompetansemålene vil kunne kobles til arbeidet med fotohistoriene ved at elevenes fotohistorier danner eksempler på slike tekster.

Kompetansemål i matematikk etter 7. årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge og gjennomføre datainnsamlinger tilknyttet observasjoner og eksperimenter.
  • presentere data i tabeller og diagrammer framstilt digitalt. 
  • finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett.

Arbeidet med disse kompetansemålene kan knyttes til de praktiske aktivitetene. Elevene kan når de kaster lasso, samle rådata for å lage statistikk over hvor mange treff og bom hver elev, eller elevgruppe, får på reinsgeviret. De kan også samle data over hvor langt de greier å skli på reinsskinnene. I forsøket der man tiner flasker med frossent vann der en flaske står naken i romtemperatur mens en annen er pakka inn i reinsskinn, kan elevene fremstille resultatene digitalt som stolpediagram ved bruk av Excel. De kan både vise egne resultater og gjennomsnittet for alle forsøkene. Slike digitale fremstillinger kan så inngå i fotohistoriene som elevene lager.

Kompetansemål i kunst og håndverk etter 7. årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger.
  • sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder

Arbeid med det første kompetansemålet vil være knyttet til prosessen der elevene lager fotohistorier. For å arbeide inn mot det andre kompetansemålet, kan elevene selv lage produkter der gevir og reinsskinn inngår. Da kan de hente inspirasjon til egne produkter og vurdere de i lys av det de finner i digitale kilder, for eksempel det faglige bildematerialet som er lagt ved her (se eget punkt på menyen).

Er bakgrunnsstoff for