Hopp til hovedinnhold

Reinskinnets biologi

En beskrivelse av oppbygging og isolasjonsevne til reinskinnet.

Reinens pels består av dekkhår og ullhår (Figur 1). Ullhårene er korte og margløse og fungerer som ”ullgenser”, mens dekkhårene er lange og har et tynt barklag og tykk marg med luftfylte margceller (Figur 2). Hårene er bygd opp av samme stoff som horn, hover og negler, et fiberaktig protein som heter keratin.

Reinen er det hjortedyret som har tettest pels, det vil si flest dekkhår og ullhår per areal (Tabell 1). Reinskinnet har svært god isolasjonsevne fordi pelsen er tett og dekkhårende er stive. Det gjør at de holder samme form uansett vær og sikrer at det er luft inne i og mellom hårene. Luft leder varme dårlig. Det holder derfor kroppsvarmen inne og kulden ute. Isolasjonsevnen til skinnet vises ved at snøen i liten grad tiner under reinen når den ligger på snødekt bakke. Dyrene holder seg derfor tørre og varme. Til sammenligning vil hester ofte fryse når det er kaldt, siden de blir svette og våte i pelsen.

Tabell 1: Antall hår pr cm² hos forskjellige hjortedyr.

 Dyreart  Antakk dekkhår pr. cm2 Antall ullhår pr. cm2 
 Rein  670 2042 
 Hjort  249  1584
 Elg  250  
 Rådyr  647  

 

Figur 1. Reinskinn under lupe der man kan se både dekkhår og ullhår Figur 1. Reinskinn under lupe der man kan se både dekkhår og ullhår Figur 2. To enkle dekkhår hvor en kan se strukturene av luftfylte margceller. Figur 2. To enkle dekkhår hvor en kan se strukturene av luftfylte margceller.