Hopp til hovedinnhold

Reinsdyret

Reinen har en naturlig nordlig utbredelse rundt hele jorda. Den finnes på om lag 1/5 av jordas overflate, og er det klauvdyret som har størst arealmessig utbredelse.

Det finne flere varianter av rein som har tilpasset ser svært ulike miljøforhold. Vi snakker om sju ulike underarter. I Norge på fastlandet finner vi Eurasiatisk tundrarein. Denne reintypen finnes både som villrein og som tamrein gjetet av reindriftsamene. Den har kraftige bein som gir et effektivt ganglag. På Svalbard finnes den minste varianten av rein, Svalbardreinen.

Rein er særdeles flink til å finne beiteplanter selv om de er dekt med snø. Med sine skarpe brede klauver graver den seg gjennom snølaget. De leiter alltid etter de plantene og plantedelene som gir best næring.

Er bakgrunnsstoff for