Hopp til hovedinnhold

Reindriftsfolk

Det finnes flere enn 20 forskjellige folkegrupper i nordområdene som tradisjonelt baserer sin levemåte på utnytting av reinen. En av folkegruppene er reindriftssamene som finnes i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.

Denne gruppens næringstradisjoner har oppstått ved at en begynte å gjete rein og følge reinflokken fra vinter- til sommerbeite. I Norge finnes det reindriftsamer fra Finnmark i nord til Sør-Trøndelag og Hedemark i sør. I tillegg til reindriftsamene finnes det flere andre grupper av samer i Norge. Disse er bofaste og flytter ikke med rein. Av i alt seks forskjellig samiske språkgrupper finnes tre i Norge: nord-, lule-, og sørsamisk. Reindriftsamene bruker i hovedsak samisk i dagligtale, da mange av begrepene knyttet til reindrift kun finnes på samisk. I Norge har norske reindriftssamer en særskilt rett til å drive med rein. Det er om lag 2800 personer tilknyttet samisk reindrift i Norge, og disse eier totalt 230 000 rein (år 2006). I tillegg til den samiske reindrifta finnes det noen nordmenn som ikke er samer som driver med reindrift i avgrensede områder i Sør Norge. De eier om lag 12000 dyr.

Er bakgrunnsstoff for