Hopp til hovedinnhold

Murertips

Her vises noen tips for hvordan muren i et isslott kan bygges.

Enkel grunnmur

En grunnmur som vist på figur 1 er ofte solid nok til islott. Hvis det er ca 5 minusgrader eller kaldere fryser blokkene fort fast og danner fast fundament og holdbar vegg ettersom byggingen går framover. Eller rettere sagt: oppover! Når lag nr. to legges er det lurt å begynne i et hjørne så en sikrer at blokkene forskyves.

Figur 1 Enkel grunnmur Figur 1 Enkel grunnmur

Hvor mange tomme melkekartonger trenger du? Her er et anslag: 5 kartonger langs en side x 4 sider x 15 kartonger i høyden = 300 melkekartonger.

Svært solid grunnmur

En slik mur som vist på figur 2 egner seg til borger eller til slott som skal stå lenge. Borgene kan ha flere lag av samme tykkelse – alt etter behov. Hvis byggingen skal foregå over tid eller det ikke er så veldig kaldt så kan det være lurt å lage en tykkere grunnmur som er et par tre lag. Til høyre på figur 2 er en mulig fortsettelse på grunnmuren. Denne måten å legge stein på kalles rullskift.
Figur 2 Svært solid grunnmur Figur 2 Svært solid grunnmur
Et ferdig isslott fra Tjodalyng barneskole i Larvikområdet Et ferdig isslott fra Tjodalyng barneskole i Larvikområdet
Fortsettelse fra grunnmuren
Det er lurt å forskyve blokkene. Det har nok barna erfaring med fra legobygging! Dette kalles løperforband med halvsteins, kvartseins eller varierende sprang/forskyvning.
Figur 3 Forskyvning av blokker i mur Figur 3 Forskyvning av blokker i mur
Vinduer med glass
”Glasset” lages ved å fryse et tynt lag med vann i en stor langpanne, i bunnen av baljer, store isbokser eller lignende.
Vindu på isslott Vindu på isslott
Runde tårn, runde isslott eller en rund borg

Det er ikke vanskelig å bygge runde slått hvis kuldegradene er på vår side. Med god tilgang på issørpe som fryser fort er det uproblematisk å bygge rundt.

Rundt isslott Rundt isslott
Hvor mange melkekartonger trengs til et slott som det over? Hvis vi vil ha en diameter på ca 1 m kan vi anslå antallet slik:
Til grunnmuren trengs 15 melkekartonger, hver med en lengde på omtrent 20 cm.
15 kartonger x 20 cm gir en omkrets på 300 cm. Dette gir 300 : 3,14 lik noe under 1 m som diameter – noe som erfaringsmessig blir litt over 1 m når slottet bygges.

Er bakgrunnsstoff for