Hopp til hovedinnhold

Inkludering og tilpasset opplæring

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i inkludering og tilpasset opplæring innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

farger

Å nå til mangfoldet i klasserommet og å tilrettelegge for mestring for alle er målet for alle lærere. Naturfagsenteret tilbyr en kurspakke for lærere i grunnskolen. Kurspakken går over fire samlinger som gjennomføres fysisk eller digitalt i løpet av vår/høst 2021.

Gjennom kurssamlingene får lærerne evidensbasert kunnskap og praktiske strategier i å identifisere læringsbehov blant elevene i egen klasserom; i å designe og gjennomføre differensiert undervisning hvor dybdelæring og tverrfaglighet er sentrale elementer; og ikke minst vurderingstrategier som er nødvendige i et differensiert klasserom.

Undervisningsoppleggene fokuserer på å øke lærerens kunnskap og kompetanse i å identifisere elevenes behov og i å planlegge undervisning og aktiviteter som er inkluderende både faglig og sosialt for elever med stort læringspotensial, men også for å nå mangfoldet i klasserommet.