Hopp til hovedinnhold

Teknologi og kreativitet

Naturfagsenteret tilbyr kompetansehevingskurs i programmering, teknologi og naturfagdidaktikk innen desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp).

Naturfagsenteret tilbyr kurspakker hvor målgruppen er lærere i naturfag på mellomtrinnet. Alle kursdagene har skaperskolemetodikk som utgangspunkt, med fokus på å knytte teknologisk kompetanse og programmering til naturfaglig kompetanse. Undervisningsoppleggene legger vekt på utforskende arbeidsmåter og dybdelæring i tråd med de nye læreplanene. Det er lagt vekt på at fagenes innhold skal være relevant for elevene og at de unge får arbeide praktisk og utforskende.

 

Kompetanseheving teknologi


Etablerte partnerskap

Utdanningsetaten i Oslo

Lillestrøm kommune

Bærum kommune

Eidsvoll kommune