Hopp til hovedinnhold

– Andøya, we have a problem

Gjennom et nettbasert spill får elever et romoppdrag i klasserommet. Elevene får ulike roller og må samarbeide for å løse oppdraget.

Alexandra jobber ute i verdensrommet. Foto: NASA Alexandra jobber ute i verdensrommet. Foto: NASA

Informasjonen på displayet antyder det verst tenkelige: Alexandra har lite oksygen. Det er mulig at hun ikke rekker å gjøre jobben i rommet før oksygenet tar slutt. Etter en ekstra sjekk av verdiene, løper ansvarlig for kontroll av Alexandras helse til sikkerhetsgruppen.

– Vi må avbryte jobben!

Men Alexandra, som befinner seg i bane 700 km over kontrollrommet, ber om ekstra tid.

– Jeg er snart ferdig, jeg trenger bare noen få minutter … vent …

Stillheten i kontrollrommet er trykkende. Alt som høres, er astronautens tunge åndedrag …

Velkommen til Andøya Mission Control. Andøya Mission Control er simulering av en mulig virkelighet og et problembasert undervisningsopplegg tilgjengelig for klasserommet via moderne teknologi for fjernundervisning. Den simulerte situasjonen over illustrerer essensen i programmet. Det er mange aktører som deltar i simuleringene. Alexandra Steigen er den modige astronauten i rommet. På bakken er det en gruppe elever som utgjør kontroll- og støttegruppen i oppdraget.

Andøya Mission Control gjør et vanlig klasserom om til et virkelighetsnært kontrollsenter. Andøya Mission Control er utviklet av Andøya Space i samarbeid med blant annet NTNU. Programmet bruker internett og PC med Skype-forbindelse og mikrofon/høyttaler for å koble sammen en ekstern oppdragsleder med en lokal gruppe elever på ungdomstrinnet. Inntil 16 elever kan delta i hvert oppdrag som ledes av en Mission Commander som er lokalisert i Romskipet Aurora ved Andøya Space Center. Dette er et tilbud til skoleelever som ikke kan reise til Andøya for å ta del i et oppdrag  med Romskipet Aurora, og samtidig gir det en smakebit av hva man kan oppleve dersom man tar turen til Andøya Space og Romskipet Aurora.

Det første oppdraget i rommet, «Oppdrag solstorm», ble lansert i juni i fjor for en klasse på Andenes. «Oppdrag solstorm» er et undervisningsopplegg innen temaet realfag og teknologi, og inkluderer begrep som solaktivitet, satellitter, jordens magnetfelt og astronaut. I løpet av 2016 gjennomførte 115 elever ved 7 skoler denne læringsaktiviteten.

Andøya Mission Control som læringsverktøy

«Andøya Mission Control» har som målsetting å øke fokuset på realfag og teknologi i skolen. Oppdraget gjennomføres i klasserommet, som da får rollen som et NASA/ESA-kontrollrom. Elevene er ansvarlige for bakkeoperasjonene i et oppdrag der en astronaut som reparerer en satellitt ute i verdensrommet, blir utsatt for en solstorm. Elevene deltar som skuespillere med en problemstilling som føles virkelig. Elevene må løse oppgaver, dele informasjon, koordinere handlinger og foreta beslutninger. De lærer mens de jobber. Andøya Mission Control er derfor et rollespill med fokus på problemløsning.

Andøya Mission Control baserer seg på aktiv læring. Elevene møter en virtuell virkelighet som er designet for å gjøre oppgaven så lærerik som mulig. Elevene vil også av og til oppleve at de er i en stressende situasjon, fordi enkelte oppgaver innebærer at de må ta raske og uvante avgjørelser: mangel på oksygen og uventet økning i strålingen fra solen er eksempler på situasjoner som innebærer stress. Målet er å engasjere elevene og gi dem en spennende og interessant opplevelse.

Elevene kan komme til å jobbe med oppgaver som inkluderer beregninger, analyse av grafer og kunne kommunisere på engelsk. I tillegg må de dele oppgavene i et team, skrive rapporter og ta  felles avgjørelser.

I «Oppdrag solstorm» deles elevene i fire grupper: vitenskap, kommunikasjon, helse og sikkerhet. Klasserommet blir tilpasset oppdelingen av gruppene. Hver gruppe består av 3–4 elever, og hver gruppe trenger en datamaskin. Det er utviklet fire ulike brukergrensesnitt, ett for hver gruppe. For eksempel er oppgaven til vitenskapsgruppen å overvåke solaktiviteten og mengden stråling som astronauten blir utsatt for. Går disse verdiene over visse grenser, må oppdraget avsluttes umiddelbart.

En elev i gruppen har hovedansvaret for datamaskinen. De andre elevene er ansvarlige for å skrive rapport, overvåke grafer og kommunisere viktig informasjon. Gruppene må selv fordele oppgavene slik at alle er aktive. Høy effektivitet og god koordinering av gruppa er en viktig erfaring.

Elevene lærer gjennom rollespill. Foto: Andøya Space Elevene lærer gjennom rollespill. Foto: Andøya Space

I tillegg til at medlemmene innad i en gruppe har ulike roller, så har også de ulike gruppene ulike roller, og her er god kommunikasjon mellom gruppene viktig for å løse oppgavene i oppdraget. Plasseringen av gruppene i klasserommet er gjort med tanke på å gjøre kommunikasjonen mellom gruppene og astronauten best mulig. Gruppene er sentrert rundt et infosenter. Hvis en gruppe har behov for å dele informasjon med de andre gruppene, må gruppens kommunikasjonsansvarlige gå til infosenteret. Det er spesielt viktig at rett informasjon når gruppen for sikkerhet, siden denne gruppen tar avgjørelser som i verste fall kan terminere oppdraget i rommet. Kommunikasjonen med astronauten blir utført av kommunikasjonsgruppen, og all informasjon til Alexandra skjer på engelsk.

Oppgaver, grupper, astronaut, infosenter, kommunikasjon mellom gruppene og med astronauten, uventete problemer … «Oppdrag solstorm» skal være et dynamisk undervisningsopplegg med en smak av stress. Målet er å gi elevene en opplevelse av å være i en reell situasjon, der hver og en av deltakerne er viktig for å nå målet for romferden, og at de får en lærerik og morsom erfaring.

Hvordan bruke dette i egen undervisning

Andøya Space organiserer kurs for lærere som er interessert i å ta elevene med på et oppdrag. Dette kurset gjennomføres både som nettbasert kurs og som fysisk kurs. Deltakere på lærerkurset vil selv få være med på et «Oppdrag solstorm» og gjennomføre de samme rollene som elevene har i et oppdrag. Deltakerne vil også få veiledning i hva som skal til for å gjennomføre «Oppdrag solstorm» i
klasserommet, hvordan forberede elevene og hvordan følge dem opp videre.

Det er laget et forslag til for- og etterarbeid i klasserommet, der alt er knyttet til ulike kompetansemål.

Mer informasjon om Andøya Mission Control


Naturfag 1/17 Denne artikkelen er henta frå Naturfag 1/17. Utgåva har temaet "Kreativitet i naturfag".

Abonnement på Naturfag er gratis, og kan bestillast frå post@naturfagsenteret.no.