Hopp til hovedinnhold

Undervisning: Bærekraftig nærmiljø

Elevene skal gjennom dette opplegget lære om og få kompetanser innen bærekraftig utvikling. Ved å utforske et naturområde i skolens nærmiljø er målet at elevene skal lære å verdisette et naturområde ut i fra miljømessige, økonomiske og sosiale verdier. Ut fra disse verdiene skal elevene argumentere for og i mot en endret bruk av naturområdet. Oppdraget avsluttes ved at elevene, på bakgrunn sin argumentasjon skal ta en beslutning.  

sosial øknomi miljø

 

Forslag til gjennomføring

1. Velge et naturområde

Skolen velger ut et naturområde i skolens nærmiljø.

2. Området kartlegges

Området kartlegges gjennom feltarbeid og datainnsamling. Dette kan gjøres gjennom intervjuer, spørreskjema, rapporter, og datainnsamling fra nettet. Elevene skal:

 • kartlegge biologisk mangfold i området.
 • kartlegge innbyggernes og næringslivets bruk av området.

Datainnsamlingen skal i tillegg suppleres med en vurdering av hvilke uutnyttet potensiale området har.

3. Dataene sorteres

Dataene sorteres inn under de ulike perspektivene av bærekraftig utvikling: sosial, miljø og økonomi

4. Vurdering av endret bruk

Klassen får nå et fiktivt brev fra kommunen hvor de blir bedt om å uttale seg. De blir fortalt at kommune har mottatt en søknad som fører til endret bruk av det aktuelle området. Se eksempler nedenfor. Dersom skolen har et område som er forbundet med interessekonflikter så er det fint å gjøre bruk av nettopp dette. Eksempler på endret bruk:

 • til å bygge et nytt kjøpesenter
 • til et nytt boligfelt
 • til en ny fotballbane
 • til en fabrikk
 • for å bevare naturmangfoldet (totalfredet)
 • til parkeringsplass
 • for å legge til rette som et parkområde

5. Argumentere for og i mot endringen

Elevene skal nå i grupper skrive et svar til kommunen hvor de argumenterer for og i mot endringen i området. Argumentene i brevet skal bygge på elevenes feltarbeid og datainnsamling og skal belyse de ulike perspektivene av bærekraftig utvikling: sosial, miljø og økonomi.

Kriterier for brevet

 • Brevet stiles til ordfører i kommunen.
 • Sosiale, økologiske og økonomiske argumenter begrunnet i verdisettingen for og i mot den aktuelle saken.
 • Endelig råd til ordføreren basert på overstående argumenter.