Nordlys

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i hvordan nordlys oppstår, hvor og når nordlys kan observeres, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet.

forside_nordlys

Nordlys (dansk versjon) 

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Nordlys som opptrer en stjerneklar vinternatt er et fascinerende skue. Med raske skiftninger i styrke, form og farger brer nordlyset seg over himmelen. Nordlys har vekket interesse blant den allmenne befolkningen, kunstnere og forskere gjennom århundre. Forklaringene har vært mange og sagnene har florert.

Viten-programmet starter med fine bilder og videoer av nordlys. Det er ikke alle som har sett nordlys ”live”. Forklaringen på hvorfor nordlys oppstår er nesten like fascinerende som å se fenomenet selv. Sola sender ladde partikler ut i verdensrommet som fanges opp av jordas magnetfelt og styres inn mot jordas atmosfære. Når de ladde solpartiklene kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren oppstår mange millioner lysglimt som til sammen danner nordlys.

I programmet er animasjoner et viktig hjelpemiddel for å forklare hvordan dette skjer, altså hvordan nordlys oppstår og hvor nordlys kan sees. Underveis får elevene mange oppfølgende spørsmål og interaktive oppgaver, som skal hjelpe dem i å bearbeide fagstoff og refleksjon.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet

Er bakgrunnsstoff for